Ilidža: Otvoren konkurs za stipendiranje talentovanih studenata u visokoškolskom obrazovanju

Konkurišite i vi na stipendije Općine Ilidža!


Screenshot 2

Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje u školskoj/akademskoj 2021/2022. godini i dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće kriterije i to:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • da imaju prebivalište na području općine Ilidža;
 • da su redovni učenici javnih ustanova srednjih škola i redovni studenti fakulteta/akademija ( javne visokoškolske ustanove) članica Univerziteta u Sarajevu;
 • da nisu ostvarili pravo na stipendiju u školskoj/akademskoj 2021/2022. godini od javnog sektora ( općine, grada, kantona , Federacije Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine, fondova).

Apsolventi nemaju pravo na stipendiranje. Stipendija se dodjeljuje za školsku/akademsku 2021/2022. godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Uz ispunjenu prijavu na konkurs (obrazac prijave može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili na linku) kandidati trebaju dostaviti slijedeće:

 • Uvjerenje o državljanstvu BiH,
 • Prijavu mjesta prebivališta,
 • Potvrdu o upisu u školsku/akademsku 2021/2022. godinu kao redovan učenikstudent,
 • a) Dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena od trećeg do devetog razreda osnovne škole za učenike prvog razreda srednje škole,
  b) dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena u školskoj 2020/2021. godini za učenike drugog, trećeg, četvrtog razreda srednje škole i studente prve godine studija,
  c) uvjerenje o prosjeku ocjena u akademskoj 2020/2021. godini za studente druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija.
 • Broj tekućeg računa učenika-studenta, odnosno roditelja/staratelja ukoliko je učenik maloljetan, na koji će se vršiti uplata stipendije.

Sva dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije, te ne smiju biti starija od 6 mjeseci. Dokumenta dostavljena uz prijavu na Konkurs se ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti u Cenar za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili putem pošte na adresu: Općina Ilidža, Butmirska cesta 12, 71210 Ilidža.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Općine Ilidža (kontakt telefoni: 033/775-720, 033/775-721 i 033/775-723).