ICEI 2015 – Microsoft sesija na temu studentskog poduzetništva i omladinskog aktivizma

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuje Četvrtu naučnu konferenciju sa internacionalanim učešćem “Ekonomija integracija” ICEI 2015: Izazovi ekonomije u kriznom okruženju, koja će se održati od 3. do 5. decembra, 2015. godine u Tuzli.


ICEI 2015 Microsoft sesija na temu studentskog poduzetništva i omladinskog aktivizma

Cilj Konferencije je da ukaže na važnost ekonomije integracija u kriznom okruženju imajući u vidu da je savremena društveno-ekonomska stvarnost obilježena finansijskom krizom, ekološkom krizom i krizom morala, što ekonomsku nauku stavlja pred ozbiljne izazove.

Koorganizatori Konferencije su:

  • Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli sa koorganizatorima: Ekonomski fakultet iz Osijeka, Sveučilište J. J. Strossmayer, Hrvatska
  • Ekonomsko-poslovni fakultet, Univerza v Mariboru, Slovenija
  • Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije iz Beograda, Srbija
  • Ekonomski fakultet iz Podgorici, Crna Gora i
  • Ekonomski fakultet iz Prilepa, Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“,  Makedonija

Prepoznavši značaj ove problematike, Microsoft je odlučio da nastupi kao sponzor Konferencije. Kao rezultat ove saradanje sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, u okviru ICEI Konferencije, organizovana je posebna Microsoft sesija, koja će se fokusirati na relevantne aspekte studentskog poduzetništva.

Sesija će se održati 4.12.2015. godine u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13 sati.

(STUDOMAT.ba)