Poziv za učešće u projektu “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”

Humanity in Action BiH petu godinu zaredom organizuje projekat “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”, uz podršku National Endowment for Democracy (NED).


humanity in action bih bosnia herzegovina

Program je fokusiran na transfer znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, stimulisanje kritičkog razmišljanja o osjetljivim pitanjima u društvu, te poticanje razvoja komunikacijskih i istraživačkih vještina učesnika.

Poziv se primarno odnosi na studente prve i druge godine dodiplomskog studija na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ali i prijave studenata sa viših godina će se uzeti u razmatranje.

Program se sastoji iz sljedećih komponenti:

  • Devetodnevni edukacijski program u Sarajevu (3. – 11. decembar 2016. godine) prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizmu i identitetu, te omladinskom aktivizmu.
  • Individualno istraživanje (decembar 2016. – februar 2017. godine) će omogućiti učesnicima da uz dodijeljenog mentora istražuju pitanje od njihovog interesa koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjenu diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih.
  • Trodnevni trening u Neumu (mart 2017. godine) predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta.
  • Implementacija grupnih projekata (april – juli 2017. godine) uz primjenu znanja i vještina koje su učesnici stekli u prethodnim fazama programa.
  • Promocija rezultata grupnih projekata (juli – august 2017. godine) u medijima i lokalnim zajednicama u kojima su implementirani.
  • Završna ceremonija u Sarajevu (septembar 2017. godine) sa dodjelom certifikata i prezentacijom realizovanih projekata.

Sve troškove snosi organizator.

Prijavite se do 6. novembra 2016. godine preko formulara koji se nalazi na ovom linku.

Više informacija na www.facebook.com/PDVIAGMM, te na: m.omercehajic@humanityinaction.org

(STUDOMAT.ba)