HEA BiH: Javne konsultacije o sadržaju diplome i dodatka diplome

 HEA BiH: Javne konsultacije o sadržaju diplome i dodatka diplome

Foto: Ilustracija

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH objavila je poziv javnosti da učestvuje u izradi Prednacrta Uputstva o formi i sadržaju diplome i dodatka diplome koju izdaju akreditovane visokoškolske ustanove.

Osnovni tekst Uputstva objavljen je u “Službenom glasniku BiH”, broj 86/09.

Proces javnih konsultacija otvoren je od petka, 15. januara, do petka, 29. januara 2016. godine.

Kontakt osoba za konsultacije:

Jelena Šantić Stefanoska
jelena.santic@hea.gov.ba
tel: +387 51 430 510

Prilozi:

(HEA BiH)

Možda te i ovo zanima?