Grad Banja Luka: Objavlјen konkurs za stipendiranje studenata prvog ciklusa studija

Konkurs za dodjelu stipendija Grada Banja Luka studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama raspisan je 21. oktobra i biće otvoren do 20. novembra ove godine.


Foto: Zgrada Gradske uprave Banjaluke
Foto: Zgrada Gradske uprave Banjaluke

Studenti mogu konkurisati za tri vrste stipendija, i to: prema socijalnom statusu, za deficitarna zanimanja i stipendiju za uspjeh na studiju.

Obrasci za podnošenje zahtjeva za stipendiju, mogu se preuzeti ispred Prijemne kancelarije u Gradskoj upravi (pretinac broj 64) ili u prilogu!

Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se Odjeljenju za društvene djelatnosti, Gradske uprave, putem Prijemne kancelarije.

Za dodatna pojašnjenja, zainteresovani se mogu obratiti i putem telefonskog broja: 051/244-444 lokal 704, ili direktno u kancelariju broj 29.

Inače, visina stipendije prema socijalnom statusu i stipendije za uspjeh na studiju iznosi 130 KM, a za deficitarna zanimanja iznosi 250 KM.

Konkurs ostaje otvoren do 20.11.2015. godine.

Dodatne informacije na: www.banjaluka.rs.ba

(UIS)