Goethe-Institut BiH: Predavanja i diskusije sa prof. Otfried Hoeffeom

Goethe-Institut u Bosni i Hercegovini u suradnji sa Univerzitetom u Sarajevu biti će domaćin renomiranog filozofa Otfrieda Höffea. Höffeova predavanja osvijetlit će pojam građanskog identiteta i postaviti pitanje o tome koliko je demokratija održiva u budućnosti.


GI Logo

Goethe-Institut u Bosni i Hercegovini u suradnji sa Univerzitetom u Sarajevu biti će domaćin renomiranog filozofa Otfrieda Höffea. Höffeova predavanja osvijetlit će pojam građanskog identiteta i postaviti pitanje o tome koliko je demokratija održiva u budućnosti.

Organizatori srdačno pozivaju sve studente, nastavnike i ostale zainteresirane da dođu na predavanja. Predviđena je diskusija sa svim učesnicima.

Predavanja:

  • 09.04.2014. u 18 sati; tema: “Od minimalnog do svjetskog građanina: O zapadnom građanskom identitetu”, Filozofski fakultet u Sarajevu, Franje Račkog 1;
  • 10.04.2014. u 18 sati; tema: “Da li je demokratija sposobna za budućnost”, Fakultet Političkih nauka u Sarajevu, Skenderija 7.

Jezik: Njemački – simultani prevod na B/H/S

Ulaz je slobodan.

Biografija

Otfried Höffe je od 1964. do 1970. studirao filozofiju, povijest, teologiju i sociologiju u Münsteru, Tübingenu, Saarbrückenu i Münchenu. Godine 1971. napisao je disertaciju na temu „Praktična filozofija – Aristotelov model“ pokazujući u njoj da je pojam stremljenja temeljan za Aristotelovu etiku. U godinama 1970. i 1971. bio je gostujući predavač na Columbia University. Godine 1974. napisao je habilitacijski spis na temu „Strategije humanosti. O etici javnih procesa odlučivanja“. Godine 1976. postaje redovni profesor na Univerzitetu u Duisburgu.

Od 1978. do 1992. bio je voditelj katedre ua etiku i socijalnu filozofiju te direktor Međunarodnog instituta za socijalnu filozofiju i etiku u Fribourgu. Istovremeno je od 1978. do 1990. bio angažiran kao predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Fribourgu. Od 1992. do odlaska u penziju u septembru 2011. godine Höffe je kao profesor filozofije predavao na Univerzitetu u Tübingenu, gdje je 1994. osnovao Istraživačku sekciju za političku filozofiju, a postao je i kooptiran član Pravnog fakulteta.

Autor je brojnih knjiga, prije svega o etici, filozofiji prava, države i privrede, a posebno se intenzivno bavio Johnom Rawlsom i njegovom teorijom pravednosti. Njegova knjiga o Političkoj pravednosti prevedena je na deset jezika.

(STUDOMAT.ba)