FONSS: Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2017/18. godini

Fondacija za stipendiranje studenata (FONSS) raspisala je Konkurs za dodjelu stipendija tokom redovnog univerzitetskog studija.


stipendije

Stipendiju za vrijeme trajanja studija može dobiti student koji zadovoljava sljedeće uvjete:

 • da je upisan kao redovni student na nekom od univerziteta u BiH4
 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi

Prijava na konkurs sadrži:

1. Obavezna dokumentacija:

 • popunjen prijavni list (obrazac se može naći i popuniti na web stranici FONSS-a www.fonss.org),
 • molba za dodjelu stipendije s kratkom biografijom i svojeručnim potpisom,
 • uvjerenje o redovnom školovanju,
 • potvrdu o prosjeku ocjena (ovjerena kopija indeksa),
 • ovjerenu ličnu izjavu o neprimanju stipendije od strane drugih ustanova,
 • ovjerenu kućnu listu (dostupnu u mjesnim opštinama),
 • ličnu fotografiju,
 • potvrdu o visini posljednje tri plate, odnosno posljednje tri penzije za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu ili primaju penziju (kopija izrezaka o plati ili penziji)
 • potvrdu o nezaposlenosti za članove domaćinstva koji nisu zaposleni (od lokalnih biroa za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se porodica izdržava).

2. Dodatna dokumentacija:

 • potvrda o redovnom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog domaćinstva,
 • potvrdu o osvojenim nagradama na kantonalnom, državnom ili međunarodnom nivou,
 • preporuka župnika.

Konkurs ostaje otvoren do 7. novembra 2017. Prijave na konkurs ispuniti i poslati na službeni e-mail Fondacije (fondacijafonss@gmail.com) , a originalne dokumente donijeti lično ili slati preporučenom poštom na adresu:

Fondacija za stipendiranje studenata FONSS
Gatačka 18, 71000 Sarajevo
s naznakom “Natječaj za stipendije.”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Više o Fondaciji možete pronaći na linku: FONSS

VAŽNA NAPOMENA:

Stipendije se dijele na devet mjeseci u iznosu od 150 KM, a studenti koji ih primaju, svoju zahvalnost pokazuju volontirajući 20 sati mjesečno.

(Velid Duranović / STUDOMAT.ba)