Oops mistake - Back to school concept

Na putu do uspjeha, greške su normalne. Bilo da su velike ili male, smatramo ih lošim. Ono što ne znamo je da mi zapravo učimo na principu pokušaja i grešaka.

Iako se većina ljudi boji pogriješiti, treba da znamo da su greške sastavni dio života. Bez obzira koliko težili savršenstvu, greške su neizbježne. Prije nego počnete sami sebe prekorijevati za nešto za čim ćete ubrzo zažaliti, trebate imati na umu ovih šest stvari: