Fondacije FONSS stipendira redovne studente u 2020/2021. godini

Fondacije FONSS raspisala je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2020/2021. godini


Stipendiju ili smještaj u Domu, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:

Advertisements
 • da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini
 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi

Prijava na natječaj sadrži:

1. Obvezna dokumentacija:

Advertisements
 • popunjen prijavni list (obrazac se može naći i popuniti na linku),
 • zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom
 • uvjerenje o redovitom školovanju
 • potvrda o prosjeku ocjena (ovjerena preslika indeksa)
 • ovjerena osobna izjava o neprimanju stipendije od drugih ustanova
 • ovjerena kućna lista (dostupna u mjesnim općinskim uredima)
 • osobna fotografija
 • potvrda o visini posljednjih triju plaća, odnosno posljednjih triju mirovina za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu ili primaju mirovinu (preslika izrezaka o plaći ili mirovini)
 • potvrda o neuposlenosti za članove kućanstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava).

2. Dodatna dokumentacija:

 • potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog kućanstva
 • potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini
 • preporuka župnika.

Natječaj ostaje otvoren do 12. studenog / novembra 2020. Prijave na natječaj ispuniti i poslati na naš službeni e-mail Fondacije fondacijafonss@gmail.com, a originalne dokumente donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: Fondacija za stipendiranje studenata FONSS, Gatačka 18, 71000 Sarajevo, s naznakom „Natječaj za stipendije“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.