Osim navedenih uslova, završene srednje škole na području opštine Stari Grad i namjere da se u 2016. godine upiše fakultet na UNSA, svi kandidati moraju biti starosti između 18 i 20 godina te imali odličan ili vrlodobar uspjeh u srednjoj školi. Pošto je cilj Fondacije pomoći studentima u potrebi, kriterij će biti i socio-ekonomsko stanje u porodici.

Prijave se podnose online na internet adresu: fondacijand@gmail.com do 15. jula.

Potrebno je dostaviti kratku biografiju te dokumente koji potvrđuju činjenice definisane kriterijima.

Fondacija “Nijaz Duraković”, koja nosi naziv po preminulom profesoru na Fakultetu političkih nauka UNSA i dugogodišnjem bh. političkom i društvenom radniku, osnovana je s ciljem pomoći studentima u sticanju obrazovanja i unaprjeđenju znanja.

(stipendije.ba)