Fond za studentske zajmove FBiH: Poziv korisnicima studentskih zajmova

Poziv Fonda za studentske zajmove FBiH korisnicima studentskih zajmova za dostavu odgovarajućih dokaza o ispunjavanju uvjeta Ugovora o dodjeli studentskog zajma.


fmon cover

Upravni odbor Fonda za studentske zajmove FBiH obavještava studente korisnike studentskih zajmova Fonda u akademskoj 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012. godini, a koji to nisu uradili do sada, da su obavezni dostaviti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta Ugovora o dodjeli studentskog zajma radi oslobađanja od obaveze povrata zajma ili izračuna obaveze djelimičnog ili cjelovitog iznosa zajma, i to:

  • Potvrda o statusu redovnog ili paralelnog studenta na priznatoj visokoškolskoj ustanovi, s obaveznom naznakom o upisanoj godini studija, redovnom izvršavanju prethodnih studijskih obaveza bez obnove semestra / godine studija te broju preostalih semestara / studijskih godina do sticanja kvalifikacije za rad na osnovu završetka studija (original ili ovjerena fotokopija; za studente koji nisu okončali i uredno pohađaju upisani studij);
  • Potvrda o statusu apsolventa na priznatoj visokoškolskoj ustanovi, s obaveznom naznakom o vremenu trajanja tzv. apsolventskog staža (original ili ovjerena fotokopija; za studente apsolvente);
  • Diploma / Uvjerenje o završetku studija (ovjerena fotokopija diplome / original ili ovjerena fotokopija uvjerenja; za diplomirane studente);
  • Potvrda o obnovi semestra / godine studija ili ispisu s redovnog ili paralelnog studijana priznatoj visokoškolskoj ustanovi (original ili ovjerena fotokopija; za studente koji su obnovili prethodni semestar / godinu studija ili prekinuli upisani studij);
  • Uvjerenje o položenim ispitima s izračunatim i iskazanim prosjekom ocjena – na dvije decimale (original ili ovjerena fotokopija).

Tražene dokaze o ispunjavanju uvjeta Ugovora o dodjeli studentskog zajma potrebno je poslati [highlight]najkasnije do 28. 02. 2013. godine[/highlight], i to poštom na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke – Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine, Obala Maka Dizdara br. 2, 71000 Sarajevo, uz obaveznu naznaku: Dokazi o ispunjavanju uvjeta Ugovora o dodjeli studentskog zajma – Ne otvarati!

Dokazi o ispunjavanju uvjeta Ugovora o dodjeli studentskog zajma neće se vraćati korisnicima.

Korisnici studentskih zajmova Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine koji blagovremeno ne dostave tražene dokaze smatrat će se korisnicima koji nisu ispunili uvjete Ugovora o dodjeli studentskog zajma, te će biti u obavezi odmah (po proteku navedenog roka) izvršiti povrat dodijeljenog studentskog zajma u cjelosti.

[box type=”shadow”]Listu korisnika koji nisu ispunili uvjete ugovora možete pogledati u prilogu.[/box]

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 033/276-383 svakim radnim danom u vremenu od 9 do 13 sati ili putem elektronske pošte studentski.zajmovi@fmon.gov.ba, kao i na internetskoj stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (www.fmon.gov.ba).

(stipendije.ba)