U E-CRIS.RS bazi do sada registrovana 998 istraživača i 64 istraživačke institucije

U E-CRIS.RS bazi podataka, koja je uspostavljena s ciljem praćenje naučno-istraživačkog rada u Republici Srpskoj, do sada su registrovana 998 istraživača i 64 naučno-istraživačke institucije.


e cris.rs cover

U E-CRIS.RS bazi podataka, koja je uspostavljena s ciljem praćenje naučno-istraživačkog rada u Republici Srpskoj, do sada su registrovana 998 istraživača i 64 naučno-istraživačke institucije.

Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić rekao je Srni da je zahvaljujući uspostavljanju E-CRIS.RS sistema stvorena osnova za objektivnu ocjenu naučnog rada i formiranje centra za scijentometriju u RS.

– Nastojanja Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske idu u pravcu maksimalno objektivne evaluacije naučnog rada i tu nam baze podataka pomažu jer obezbjedjuju neophodnu kvantifikaciju i sagledavanje nečijeg naučnog rada, rekao je Komić.

On je dodao da se uspostavljanjem E-CRIS.RS osigurava i transparentnost i objektivnost u dodjeli sredstava Ministarstva nauke i tehnologije za podršku naučnoistraživačkom radu u RS.

Pomoćnik ministra nauke i tehnologije za resor nauke Siniša Marčić rekao je Srni da E-CRIS.RS baza podataka olakšava povezivanje sa drugim istraživačima i ustanovama, omogućava rad na zajedničkim projektima i konkurisanje za eksterna sredstva namijenjena istraživačima, a da od 2012. godine služi kao jedan od eliminatornih uslova za dobijanje finansijske podrške.

On je pojasnio da se u sistem E-CRIS.RS mogu upisati pojedinačno istraživači i istraživačke organizacije, a da se sve obavlja preko E-CRIS.RS web aplikacije.

Nakon zahtjeva istraživač ili istraživačka ustanova će dobiti korisničko ime i šifru za prijavu u sistem, a nakon prijave sistem E-CRIS.RS mora popuniti, odštampati i ovjeriti adekvatne obrasce i poslati ih na adresu Ministarstva nauke i tehnologije RS.

– Istraživač može sam ažurirati podatke pri čemu odgovara za vjerodostojnost podataka. Posebna prednost je u tome da sve podatke o istraživaču može unijeti ovlašćena osoba iz istraživačke ustanove u kojoj je istraživač zaposlen, rekao je Marčić.

On je dodao da se detaljna uputstva za upis u E-CRIS.RS bazu podataka nalaze i na internet stranici Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske.

[box type=”shadow”]Pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta: Univerzitet u Banjoj Luci; Univerzitet u Istočnom Sarajevu[/box]

(SRNA/ues.rs.ba)