FFMO na Interdisciplinarnom doktorskom studiju pokreće smjer Socijalni rad

Pokretanjem ovoga smjera daje se svojevrsni odgovor akademske zajednice globalnom porastu nasilja i međunarodnih sukoba.


ffmo sum
Foto: Jabuka.tv

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru ove akademske 2023/24. godine prvi put na Interdisciplinarnom doktorskom studiju pokreće smjer Socijalni rad.

Pročelnica studija Socijalnog rada Filozofskog fakulteta SUM-a doc. dr. sc. Anita Begić rekla je kako se pokretanjem ovoga smjera daje svojevrsni odgovor akademske zajednice globalnom porastu nasilja i međunarodnih sukoba.

U skladu sa svojom društvenom ulogom visokog obrazovanja budući doktori društvenih znanosti iz područja socijalnih djelatnosti doprinijet će znanosti, gospodarstvu i društvu te nositeljima društvenih promjena u njihovu razvoju, kazala je doc. Begić.

Studij omogućuje istraživanje na svim područjima koja su aktualna, učenje suvremenih istraživačkih pristupa, razvijanje novih uvida i oblikovanje suvremenih teorija, modela i koncepata socijalnog rada. Studenti će kritički razumjeti djelovanje suvremene prakse socijalnog rada i razviti sposobnost istraživanja i ostvarivanja inovativnih rješenja za teoriju i praksu socijalnog rada te usvojiti etičku perspektivu istraživanja.

Program navedenoga smjera je strukturiran na način da sadrži temeljna i potrebna znanja, metode i vještine za buduće doktorande kako za studente matičnoga studija Socijalnoga rada, tako i srodnih društvenih i humanističkih znanosti. Doktorandi će biti osposobljeni samostalno izvoditi istraživanja u skladu s potrebama i aktualnim globalnim društvenim promjenama iz pozicije vlastitog znanstvenog interesa, piše Jabuka.tv.

Tome će pridonijeti predmeti doktorskog studija poput suvremenih oblika nasilja, multikulturalnosti, preventivnih programa, viktimologije, psihijatrije u svijetu promjena kao i eminentni profesori sa Sveučilišta u Ljubljani, Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilišta u Mostaru, rekla je doc. Begić.

Nakon završetka Interdisciplinarnog doktorskog studija na smjeru Socijalni rad student će moći kritički razumjeti djelovanje, ponašanje i suvremene prakse socijalnog rada iz perspektive znanstvenih teorija socijalnog rada i drugih teorija relevantnih znanstvenih disciplina, razviti sposobnost integriranja i aplikacije teorija iz područja socijalnog rada na međunarodne i nacionalne procese i politike te promovirati nova znanja i inovativne metode socijalnog rada u znanstvenoj i stručnoj zajednici i u širem društvu, priopćio je Ured za odnose s javnošću Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Uz Socijalni rad još se izvode smjerovi: Anglistika, Filozofija, Germanistika, Informacijske znanosti, Komunikacijske znanosti, Kroatistika, Latinski jezik, Politologija i Povijest. Natječaj za upis je u toku, a više informacija može se pronaći na mrežnoj stranici.