Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke: Za osam institucija 1.320.000 KM

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke potpisalo je ugovore s osam javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovini, na osnovu kojih će te ustanove dobiti novac za naučne programe i projekte u ovoj godini.


Foto: Vijesti.ba
Foto: Vijesti.ba

Ministarstvo je u ovogodišnjem budžetu osiguralo za te namjene 1.320.000 KM.

Nakon potpisivanja ugovora, Jasmin Branković, pomoćnik za nauku resorne federalne ministrice Elvire Dilberović, rekao je da će ustanove same odlučivati koje će projekte podržati ovim novcem prema njihovim ovogodišnjim razvojnim prioritetima. One najbolje znaju šta su im prioriteti i uvijek je bolje da to rade same, što je već potvrdila dosadašnja petogodišnja praksa.

Rektor Sarajevskog univerziteta Rifat Škrijelj, jedan od potpisnika, istaknuo je opredijeljenost Federalne vlade za kontinuiranu podršku obrazovanju i nauci. Ovaj korak Ministarstva je, naveo je, ujedno transparentan proces i značajan događaj za Sarajevski univerzitet i Univerzitetski klinički centar te je pozvao vlade na državnom i kantonalnim nivoima na podršku sektoru visokog obrazovanja.

Ljerka Ostojić, rektorica Sveučilišta u Mostaru, ustanove koja je također potpisnica ugovora, današnji je događaj ocijenila značajnim znakom podrške Federalnog ministarstva naučnim institucijama. Sveučilište je imalo podršku i prije, dodala je.

Osim Sarajevskog univerziteta, kojem je na osnovu ugovora dodijeljeno 495.000 KM, Sveučilišta u Mostaru (181.500 KM) i Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo (16.500 KM), ugovore su s predstavnicima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke potpisali: Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, kojem je dodijeljeno 132.000 KM, Univerzitet u Bihaću (115.500), Univerzitet u Zenici (148.500), Univerzitet u Tuzli (214.500) te Franjevačka teologija Sarajevo (16.500 KM).

Ugovorima su precizno uređena prava i obaveze institucija, dok će Federalno ministarstvo intenzivirati nadzor nad namjenskim utroškom novca. Rektor Sarajevskog univerziteta je nakon potpisivanja rekao da će Savjet za nauku, formiran na tom univerzitetu na čelu s prof.dr. Dejanom  Miloševićem, odlučivati o utrošku ovog novca, kao i da Univerzitet u cijelosti želi ispuniti ono što se od njega očekuje.

Ugovorima su, među ostalim, obuhvaćeni programi podrške naučnom usavršavanju na doktorskom studiju, izdavanje naučne literature i referentnih časopisa, međuinstitucionalna naučno-tehnička suradnja međunarodnog karaktera, organizacije domaćih i međunarodnih naučnih skupova, istraživanja od značaja za Federaciju BiH te sufinansiranje istraživačkog rada i studijskih boravaka.

Ugovori se također odnose na projekte i programe opremanja naučnih i visokoškolskih ustanova kad je riječ o uređenju prostora te nabavku prioritetne opreme za naučnoistraživački i istraživačko-razvojni rad.

U toku je javni poziv koji će biti otvoren do 8. maja za podršku Federalnog ministarstva ostalim javnim naučnim ustanovama te naučnim društvima, kao i otkupu novije naučne literature od komercijalnih izdavača s područja FBiH, za šta je osigurano 115.000 KM.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke planiralo je također u ovogodišnjem budžetu novac za finansiranje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata, uzimajući u obzir sveukupni značaj i razvojne prioritete FBiH u različitim naučnim oblastima te za finansiranje preuzetih obaveza na osnovu bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne naučno-tehnološke suradnje.

(Vijesti.ba/FENA)