Faruk Dević: Predložio sam zabranu “pranja” diploma privatnih fakulteta na UNSA

Novi predsjednik SPUS-a govorio je o problemima studenata.


faruk devic

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu (SPUS) je dobio novo rukovodstvo. Za predsjednika je izabran Faruk Dević, student je Pravnog fakulteta, a na poziciji predsjednika SPUS-a je naslijedio Hamzu Vahida el-Dina.

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu dobio novog predsjednika

Osvrnuo se na glasine o nepravilnostima u izboru rukovodstva SPUS-a i stranačkom utjecaju na ovu organizaciju. Komentarisao je rad svog prethodnika i obrazložio šta on planira uraditi.

Tema razgovora bili su problemi studenata fakulteta zdravstvene grupacije. Odgovorio je na pitanje da li je bio adekvatan zahtjev SPUS-a da se omogući bezuslovni upis u sljedeću akademsku godinu i šta će učiniti da se poboljša visoko obrazovanje.

Govorio je, za Klix, o zakonu o studentskom standardu i saradnji s novom vlašću u Kantonu Sarajevo.

Nakon što je izabrano novo rukovodstvo SPUS-a pojavili su se navodi o nepravilnosti u izboru. To nije prvi put da se dešava, takve glasine su se pojavljivale u posljednjih nekoliko izbora.

Da li je tačno da je za izbor znao vrlo mali broj studenata i da vi niste imali protukandidata?

 – Način izbora za Izvršni odbor i rukovodstvo Studentskog parlamenta zakonski i statutarno je propisan da se u odnosu na studente univerziteta vrši posrednim putem. Naime, studenti neposredno biraju svoje predstavnike u studentska vijeća te isti delegiraju kandidate i delegate za sjednice skupštine SPUS-a.

 – O održavanju izbora i sjednice skupštine sva studentska vijeća su obaviještena te su skoro svi predstavnici studentskih vijeća prisustvovali skupštini. Povjerenje novom sazivu SPUS-a je dodijeljeno velikom većinom i širokom podrškom od delegata iz matičnih vijeća fakulteta.

Već nekoliko godina se SPUS dovodi u vezu s vlašću tj. sa Strankom demokratske akcije (SDA). Neki smatraju da je postao stranački organ i da zbog toga nema povjerenje velikog broja studenata.

Jeste li vi član i/ili aktivista SDA i da li je stranačka pripadnost ključna da neko bude izabran za predsjednika?

 – Upoznati smo o navodnim optužbama koje SPUS dovode u korelaciju s političkim opcijama. Međutim, dio dogovora novog saziva je da radimo na stvarima koje će povećati interakciju sa studentima i veće povjerenje koje je neophodno da bi došlo do implementacije rješenja koja smo osmislili za postojeće probleme.

 – Dosadašnji poslovi SPUS-a kojima ćemo se mi nastaviti baviti su nastojanje poboljšanja studentskog standarda kroz zalaganje za rekonstrukciju i adaptaciju studentskih domova, iniciranja i rada na Zakonu o studentskom standardu, digitalizaciji birokratije na univerzitetu i sl.

 – U ovom kontekstu, fokus na političke stranke i provođenja ideja istih unutar organizacije bi bio velika distrakcija, i svakako za trenutni saziv neprihvatljiv.

Kako biste ocijenili rad dosadašnjeg predsjednika SPUS-a Hamze Vahida el-Dina?

 – Prethodni saziv SPUS-a je prvi saziv u historiji koji je morao djelovati u vanrednim uslovima nastalim pojavom pandemije. U takvim uslovima, smatram da je SPUS djelovao veoma dinamično i sistematično u cilju zaštite prava i interesa svih studenata na Univerzitetu u Sarajevu. Ostvarene su važne promjene i normativi, konkretno izmjenama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, pokrenute su inicijative o povratu novca studentima u studentskim domovima koji su pretvoreni u izolatorij, zatraženo smanjenje školarina…

 – Također, jednim od većih uspjeha smatram napore koje je SPUS uložio kako bi se poboljšalo stanje u studentskim domovima, što je rezultiralo izdvajanjem 3,2 miliona KM za utopljavanje objekata. Prethodni mandat je obilježila i aktivnost SPUS-a pri formiranju Unije studenata Federacije Bosne i Hercegovine, koja je zajedničko studentsko entitetsko tijelo.

Šta će studenti dobiti izbrom vas za predsjednika?

 – Na izbornoj skupštini sam iznio plan rada koji se sastoji od osam tačaka. Prva i jedna od prioritetnih je digitalizacija birokratije na Univerzitetu i omogućavanje maksimalne efikasnosti studiranja. Naime, studij u uslovima uzrokovanim pojavom pandemije i prelaskom na online režim rada pokazao je da je digitalizacija jedna od najvažnijih promjena koje moraju uslijediti na univerzitetu.

 – Druga tačka, koja također spada u prioritetne, jeste djelovanje kroz normativnu djelatnost i to konkretno iniciranjem i učestvovanjem u pisanju zakona o studentskom standardu i studentskom radu koji su neophodni kako bi se zaštitila prava i interesi studenata.

 – U planu rada sam predložio i nastavak rada i finalizaciju inicijativa zabrane “pranja” diploma privatnih fakulteta na Univerzitetu u Sarajevu te u tom cilju i prijedlog uvođenja prijemnog ispita na drugom ciklusu studija na Univerzitetu kako bi svi studenti bili postavljeni u jednaku poziciju.

 – Novi saziv SPUS-a će u svom mandatu raditi na ekstrakurikularnom povezivanju studenata, osnivanjem klubova zajedničkih interesa te takmičenja, festivala i što je od velike važnosti, nastaviti neformalno obrazovanje studenata s ciljem sticanja što većeg broja sposobnosti i vještina koje će mladi ljudi posjedovati kada završe svoj studij i stupe na tržište rada.

Kako će se SPUS odnositi prema problemima koje imaju studenti fakulteta zdravstvene grupacije? Kako ćete im pomoći?

 – Studentski parlament aktivno komunicira sa studentima fakulteta zdravstvene grupacije koji su između ostalog i članovi Izvršnog odbora, ali također i sa svim studentima koji sarađuju i rade u okrilju SPUS-a. SPUS kao krovno studentsko tijelo je i u proteklom periodu insistirao na sastancima sa svim članovima ovog procesa. Univerzitet je obećao skoro rješavanje ove situacije te ćemo nastaviti zahtijevati i od osnivača i Univerziteta maksimalne napore pri iznalaženju dugoročnog rješenja ove problematike.

 – S tim u vezi, naša funkcija je prvenstveno savjetodavna prema svim organima koji imaju nadležnost da riješe navedene probleme. Na konto toga, SPUS je krovna institucija studenata koja ima za cilj savjetovanje sa studentima i ekspresiju njihovih zahtjeva, koristeći se demokratskim mehanizmima koji su u nadležnosti Parlamenta.

 – Možda čak i najvažnija uloga Studentskog parlamenta u ovim procesima je kontrola primjenjivosti i adekvatnosti svih rezultata koji nastanu u procesu odlučivanja i rješavanja problema od nadležnih.

Pandemija koronavirusa jeste veliki finansijski udar na studente i roditelje i to je navedeno kao jedan od razloga zašto je SPUS tražio bezuslovni upis u sljedeću akademsku godinu.

Zar je korektno da se time jednako tretiraju studenti koji su učili da ispune uslove za upis i oni koji nisu učili? Nije li bilo prihvatljivije da insistirate na finansijskim olakšicama upisa, a da se ne obezvređuju znanje i trud?

 – Iako u proteklom sazivu nisam bio član rukovodstva niti Izvršnog odbora, kao osoba koja je zastupala prava i interese studenata Pravnog fakulteta, i kao takva sarađivala sa SPUS-om, ponudit ću svoj vid na navedeno pitanje.

 – Naime, zahtjev SPUS-a u vezi s upisom u narednu akademsku godinu, bio je, kao što je i javnost upoznata, prijenos tri predmeta na iduću godinu, odnosno 15 ECTS bodova.

 – Taj zahtjev je postavljen strogo kao kompenzacija za objektivno loše izvođenje i nesnalaženje u uslovima provođenja online nastave i neadekvatno koncipiranih ispita.

 – Bezuslovni prelazak je rješenje koje je pred Skupštinu Kantona Sarajevo dostavila Vlada, a ne Studentski parlament. S obzirom na finansijske posljedice nastale pojavom pandemije, SPUS je također tražio olakšice prilikom upisa naredne akademske godine, i to u visini od 30 posto. Zahtjev je upućivan Vladi Kantona u više navrata, veliki broj sastanaka je održan, međutim do tih olakšica još uvijek nije došlo.

Obrazovanje od predškolskog do visokoškolskog nije adekvatno. Univerzitet u Sarajevu ima vrlo loš status u odnosu na svjetske univerzitete. Uslovi studiranja su također vrlo loši – dobro znate da su uslovi boravka u studentskim donovima katastrofalni.

Da li ćete zbog navedenih i drugih problema vršiti snažan pritisak i javno izražavati nezadovoljstvo kao što se to činili kao u slučaju insistiranja za bezuslovni upis?

 – Neki od programskih ciljeva SPUS-a su upravo kontinuirana briga o statusnim pitanjima studenata u vezi sa studijem, briga o studentskom standardu i pravima, zalaganje za slobodu i unapređenje naučnog, umjetničkog i nastavnog obrazovnog procesa.

 – Također, kroz plan i program rada za mandat 2020/21. može se uvidjeti da su primarne aktivnosti kojima će se Studentski parlament baviti strogo vezane za upravo te ciljeve poboljšanja kako administrativnih procesa, tako i kroz Komisiju za nastavu i reformu će se insistirati na poboljšanju kvaliteta i modernizaciji nastavnih tehnika.

 – Ono što je važno naglasiti, jeste i tačka plana rada kojom će se baviti Studentski parlament, a to je iniciranje rješavanja problematike nepriznavanja položenih ispita na programima razmjene prilikom povrata i nastavka studiranja na Univerzitetu u Sarajevu.

Obećali ste da ćete se zalagati da Kanton Sarajevo dobije zakon o studentskom standardu. Šta će se promijeniti za studente ako se usvoji ovaj zakon?

 – Studentski standard je prvenstveno dio Bolonjskog procesa na kojemu se zasniva akademsko obrazovanje mladih ljudi. Međutim, do današnjeg dana zakon o studentskom standardu u Kantonu Sarajevo ne postoji, uprkos brojnim nastupima osoba nadležnih za predlaganje i donošenje istog.

 – Od krucijalne važnosti je sistemsko uređenje pitanja u vezi studentskog standarda, konkretno smještaja, subvencije prijevoza, kvaliteta ishrane i zdravstvenog osiguranja studenata. Poučeni aferama u prošlosti, od iznimne bitnosti je normativna regulacija i zaštita studenata u radnopravnim odnosima koji uprkos pravilima, su u velikoj mjeri dio društvene zbilje.

Izgledno je da će Kanton Sarajevo dobiti novu vladu. Ranije je predsjednik Naroda i pravde (NiP) Elmedin Konanković najavio da će se vjerovatno formirati dva ministarstva obrazovanja. Jedno koje će biti posvećeno osnovnom i srednjem obrazovanju, a drugo koje će se baviti samo visokim obrazovanjem i naukom. Šta mislite o ovoj ideji?

 – SPUS je i prije dvije godine ukazivao na potrebu povećanja kapaciteta Ministarstva obrazovanja i čak ovu ideju koja se spominje. Takva promjena je nužno potrebna, međutim potrebno je da to bude jedno veoma kvalitetno rješenje gdje će se povećati kapaciteti Ministarstva, u kojim će se rad u vezi nauke i visokog obrazovanja voditi na najvišem nivou, što jedino i priliči Univerzitetu u Sarajevu.

Šta očekujete od novog ministra obrazovanja?

 – Prije svega očekujemo dobru saradnju, razumijevanje i podršku pri borbi za studentska prava. Pozicija ministra obrazovanja u vladi koja je osnivač univerziteta mora biti značajna za poboljšanje statusa studenata. Očekujemo i aktivno učešće u poboljšanju kvaliteta visokog obrazovanja i što boljeg rangiranja Univerziteta na svjetskoj listi. Krajnje je vrijeme da UNSA dospije na eminentnu Šangajsku listu.

 – Od novog ministra se nadamo da će se ozbiljno posvetiti studentskom standardu koji nažalost još nije prepoznat u onoj mjeri u kojoj mora biti. Podrška studentskim domovima u smislu ulaganja i poboljšanja uslova kvalitete života studenata je za Studentski parlament od velike važnosti.

 – Pitanje Kampusa Univerziteta i prostora za vannastavne aktivnosti je specifikum kojim se želimo ozbiljno baviti i omogućiti studentima kvalitetna i adekvatna mjesta za socijalizaciju, učenje, odmor te naravno pristup ishrani po promotivnijim cijenama.

 – Očekujemo da će vladajuće strukture u budućnosti posvetiti mnogo više pažnje ovim pitanjima.