Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu dobio novog predsjednika

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu (SPUS) je dobio novo rukovodstvo. Za novog predsjednika je izabran Faruk Dević, student Pravnog fakulteta.