Erasmus plus povezuje evropske univerzitete s Univerzitetom u Sarajevu

Info dan na kojem su predstavljeni aktuelni konkursi u okviru Erasmus plus programa koji se odnose na međunarodnu razmjenu studenata, nastavnika i saradnika, te objašnjeni načini prijavljivanja i prikupljanja potrebnih dokumenata, održan je protekle sedmice u Sarajevu.


erasmus plus

Stručni saradnik za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu Adnan Rahimić podsjetio je da Univerzitet u Sarajevu već neko vrijeme učestvuje u evropskim programima koje finansira Evropska komisija te da su zadnjih nekoliko godina učestvovali u programu Erasmus Mundus.

Sada je to, kaže, novi program – Erasmus plus, u okviru kojeg je organiziran Info dan na kojem su predstavljene informacije i konkursi partnerskih univerziteta iz Evropske unije studentima, nastavnicima, saradnicima iz BiH koji se žele prijaviti za međunarodnu razmjenu.

– Oni koji dobiju stipendije imaju priliku provesti nekoliko dana ili mjeseci na partnerskom univerzitetu, gdje će studenti polagati ispite i uraditi neko istraživanje, dok će nastavnici i saradnici održati predavanja, raditi istraživanje ili započeti neki zajednički projekt, pojasnio je Rahimić te istakao da je svrha ovakvih programa razmjene povezivanje evropskih univerziteta s Univerzitetom u Sarajevu.

Također je naglasio da je putem Erasmus Mundusa pokazana velika zainteresiranost za ovu vrstu programa te da je uvijek bilo više prijava nego dostupnih stipendija, dok je Erasmus plus u začetku, pa možda još neće biti toliko veliki broj prijava sve dok studenti ne budu dovoljno informirani.

Napomenuo je da se radi o stipendijama koje su zasnovane na bilateralnoj saradnji, tako da se odnose samo na zaposlene i studente Univerziteta u Sarajevu.

Ovakvu vrstu međunarodne razmjene studenata, nastavnika i saradnika Rahimić je ocijenio značajnom te podsjetio da je na ministarskoj konferenciji donesena odluka da ukoliko Univerzitet u Sarajevu želi da bude dio evropskog područja za visoko obrazovanje, potrebno je da više od 20 posto njegovih studenata, nastavnika i saradnika bude u nekoj vrsti mobilnosti.

Zaključio da je ova vrsta međunarodne razmjene nešto sasvim normalno na evropskim univerzitetima, gdje studenti kada upisuju univerzitet znaju da će provesti jednu ili dvije godine u inostranstvu, pa, kako je rekao, zašto to onda ne bi bilo normalno i za nas.

(Novo vrijeme)