ELSA Sarajevo: Konkurs za prijem volontera na praksu u Ured Vijeća Evrope u Sarajevu

ELSA Sarajevo traži motivisanog studenta/icu prava ili mladog pravnika/cu, zainteresovanog za područja ljudskih prava, demokratije i vladavine prava, spremnog da radi u skladu s načelima Vijeća Evrope, za poziciju volontera u Uredu Vijeća Evrope u Sarajevu.


ELSA Sarajevo traži motivisanog studenta/icu prava ili mladog pravnika/cu, zainteresovanog za područja ljudskih prava, demokratije i vladavine prava, spremnog da radi u skladu s načelima Vijeća Evrope, za poziciju volontera u Uredu Vijeća Evrope u Sarajevu.

Advertisements

Zadaci i obaveze volontera bit će određeni u skladu s njihovim sklonostima i potrebama Ureda, a vrijeme njihovog izvršavanja u skladu sa drugim obavezama volontera.

a) Informacije o praksi

Plaćena: ne (no Ured će obezbijediti osiguranje za slučaj povrede na radu. Volonter će dobiti certifikat na kraju prakse, kao i pismo preporuke od strane Ureda, ukoliko angažman volontera bude zadovoljavajući)

Datum početka prakse: 1. juli ili 1. septembar 2014. (naznačiti u prijavi koji datum odgovara; aplikanti koji naznače 1. juli neće biti favorizovani u odnosu na one koji naznače 1. septembar)

Datum završetka prakse: 31. decembar 2014.

Broj volontera: 1

Advertisements

b) Pravo prijave na konkurs imaju:

  • studenti treće ili četvrte godina studija (za vrijeme obavljanja prakse, ne u momentu apliciranja!),
  • studenti drugog ciklusa studija, odnosno pravnici sa završenim četverogodišnjim studijem, a koji su ujedno i članovi ELSA-e Sarajevo ili druge ELSA lokalne organizacije u BiH.
  • Osobe koje su članovi Upravnog odbora ELSA-e Sarajevo, ELSA-e BiH ili drugih ELSA lokalnih organizacija u BiH nemaju pravo prijave na konkurs.

c) Konkursna procedura

Aplikanti trebaju dostaviti prijavu (preuzeti ovdje), CV i motivaciono pismo, na engleskom jeziku. U motivacionom pismu aplikanti trebaju objasniti svoju motivaciju za prijavu na konkurs, njihovo razumijevanje ljudskih prava, pokazati inicijativu, te motivisanost za rad u dinamičnom okruženju kao što je Ured Vijeća Evrope u Sarajevu.

Dokumenti trebaju biti u .pdf formatu, s nazivom dokumenta u formi prezime_nazivdokumenta (npr. kovacevic_prijava, kovacevic_CV ili kovacevic_mletter). Aplikacija treba biti dostavljena najkasnije do 15. juna 2014. do 23:59h, isključivo na e-mail adresu vpstep@elsa-sarajevo.org. Na isti e-mail aplikanti se mogu obratiti sa upitima.

Nepotpune prijave, prijave koje budu dostavljene nakon ovog roka, kao i one koje budu upućene direktno kancelariji Vijeća Evrope u Sarajevu neće biti uzete u obzir.

(STUDOMAT.ba)