CPCD: Javni poziv za male grantove u vrijednosti od 5.000 KM

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u periodu od 2013. do 2015. godine uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Švedske realizuje dvogodišnji projekat pod nazivom „Budi promjena!“.


cpcd logo

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u periodu od 2013. do 2015. godine uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Švedske realizuje dvogodišnji projekat pod nazivom „Budi promjena!“.

Osnovni cilj Programa malih grantova je podsticaj i osnaživanje građana/ki širom BiH sa naglaskom na organizacije civilnog društva (OCD) i neformalne grupe građana/ki (NGG) da aktivnim djelovanjem i radom postanu stvarni nosioci promjena u lokalnim zajednicama u kojima žive i rade.

Pozivaju se sve zainteresovane organizacije civilnog društva i neformalne grupe građana/ki sa teritorije Bosne i Hercegovine da dostave koncept-papire i učestvuju na Javnom pozivu Programa malih grantova za programsku oblast „Inicijative za razvoj zajednice“.

– Program malih grantova daje mogućnost građankama i građanima širom BiH da rješavaju probleme u svojim lokalnim zajednicama. Do sada je kroz ovaj Program realizirano mnoštvo pozitivnih priča a neke od njih su obnova i izgradnja dječijih igrališta, uređenje izletišta, obnova lokalnih puteva, autobuskih stajališta i mnogi drugi projekti čija realizacija direktno popravlja kvalitet života u lokalnim zajednicama. Tokom selekcije će se posebna pažnja posvetiti inicijativama koje dolaze iz poplavljenih područja, kao i onima koje će u svojoj realizaciji koristiti lokalne resurse u vidu volonterskog rada, doprinosa biznisa i naravno lokalnih vlasti jer je upravo saradnja ovih sektora ključ za održivost lokalnih zajednica, naglasila je Dragana Grbić-Hasibović, menadžerica projekata CPCD-a.

Visina finansijske podrške po grantu je 5.000,00 KM sa trajanjem realizacije odobrenog projekta do 3 mjeseca. CPCD će odobriti do 20 grantova nakon dva evaluacijska kruga. Iako je poziv otvoren za sve projektne ideje iz cijele BiH, a uzimajući u obzir aktuelne okolnosti, u odabiru inicijativa koje će biti finansirane prednost će se dati inicijativama koje se odnose na sanaciju šteta nastalih poplavama u BiH.

Javni poziv ostaje otvoren do 16.06.2014. godine, a sve informacije o načinu i uvjetima apliciranja možete pročitati na www.cpcd.ba ili dobiti upitom na e-mail: pmg@cpcd.ba.

(STUDOMAT.ba)