Elektrotehnički fakultet UNSA partner u NATO SPS-ovom projektu QUANTUM5

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu je partner u projektu „Primjena kvantne cyber sigurnosti u 5G mrežama”.


Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu je partner u projektu „Primjena kvantne cyber sigurnosti u 5G mrežama” (QUANTUM5), koji se finansira u okviru programa NATO SPS (Science for Peace and Security). Projektni konzorcij čine VŠB Tehnički univerzitet u Ostravi (Češka Republika) te Univerzitet u Sarajevu.

Advertisements

Primjena kvantne cyber sigurnosti u 5G mrežama

Projekat QUANTUM5 je motiviran potrebom za praktičnom demonstracijom primjene kvantne distribucije ključeva (QKD) u mrežama pete generacije (5G). Vizija 5G tehnologije zasniva se na pružanju visokih podatkovnih kapaciteta te poboljšanju sveukupnog kvaliteta mrežne usluge. Ipak, pitanja cyber sigurnosti i privatnosti korisnika u 5G mrežama su od vitalne važnosti. Neki od primjera budućih mreža su sistemi za autonomno umrežavanje automobila, udaljene medicinske operacije, udaljeni nadzor stanja pacijenata, kontrola autopilota vozila, daljinsko upravljanje vozovima, pametne mrežna kućne instalacije kao i životno kritične situacije koje prvenstveno ovise o kriptografskim tehnikama za realizaciju sigurne komunikacije sa kraja na kraj mreže.

Kvantna distribucija kriptografskih ključeva (QKD) temelji se na zakonima fizike umjesto postojećih kriptografskih tehnika koje se baziraju na računskoj kompleksnosti matematičkih problema. QKD pruža informacijski i teoretski sigurne kriptografske ključeve koji su zaštićeni od prisluškivanja prilikom prenosa. Evidentan napredak u razvoju kvantne opreme praktično se odražava kroz niz uspješnih demonstracija QKD-tehnologije širom svijeta. Iako su demonstrirane brojne prednosti ove tehnologije, uočene su praktične poteškoće posebno u okviru upravljanja mrežnom organizacijom. QUANTUM5 će istraživati navedena pitanja s ciljem jednostavnije konvergencije kvante tehnologije.

Univerzitet u Sarajevu

Advertisements

Univerzitet u Sarajevu će iskustva i rezultate praktičnih eksperimenata realiziranih u okviru 5G mreže VŠB kampusa i 5G laboratorije Odjela za telekomunikacije iskoristiti za razvijanje mrežnog simulatora 5G QKD.

Šef Odsjeka za telekomunikacije doc. dr. Miralem Mehić, dipl. ing. el., naglasio je da je ovo prvi istraživački projekat u oblasti 5G i kvantne kriptografije u Bosni i Hercegovini. Riječ je o projektu od velike važnosti koji omogućava modernizaciju 5G laboratorije Odsjeka za telekomunikacije, stjecanje praktičnih znanja i naučnih iskustava iz naprednih telekomunikacijskih tehnika. Dodatno, projekat pruža prilike i mladim istraživačima da učestvuju u savremenijim međunarodnim istraživačkim aktivnostima. QUANTUM5 će obuhvatiti predavanja i radionice s ciljem prenošenja znanja o kvantnoj i 5G tehnologiji u Bosni i Hercegovini. Krajnji korisnik rezultata projekta je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.

NATO SPS

Naučnoistraživački projekti NATO SPS-a pomažu razvoj i implementaciju saradnje i poticanje dijaloga između zemalja članica NATO-a i partnerskih zemalja kroz izgradnju kapaciteta te unapređenje nauke, tehnologija i inovacija u oblasti sigurnosti. Više detalja o naučnom pozivu NATO SPS-a je dostupno preko ovog linka.