Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2017 u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

"Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2017", u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prvi je događaj u našoj zemlji koji će okupiti predstavnike vlasti, poslovne i akademske zajednice, čiji je zajednički cilj unapređenje ekonomskog i poslovnog ambijenta u BiH.


web banner ekonomski forum 2017

Ovaj događaj ima višestruke vrijednosti za bh. društvo, posebno zbog činjenice što će po prvi put na jednom mjestu kroz otvoreni dijalog vlada, realni i javni sektor, svaki iz svog ugla djelovanja, razgovarati o problemima i prilikama sa kojima se susreću. Nezamjenjivu ulogu u procesu kreiranja ekonomskih politika jedne države ima akademska zajednica, koja će ovdje kroz poseban panel dati svoj stručni osvrt na postojeće stanje i potencijale bh. ekonomije.

Ekonomski forum Bosne i Hercegovine će biti prva u nizu aktivnosti povodom obilježavanja 65. godišnjice postojanja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji je uprkos turbulentnom i kompleksnom okruženju postao i ostao lider u visokom obrazovanju. Organizacijom Foruma Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu želi dati doprinos društvenoj zajednici, zbog čega će Forum biti otvoren za sve zainteresirane bez plaćanja kotizacije, ali uz prethodnu registraciju.

Misija

“Ekonomski forum Bosne i Hercegovine” kreira sinergiju djelovanja kreatora ekonomskih politika, poslovne i akademske zajednice, a sve u cilju oblikovanja atraktivnog poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini.

“Ekonomski forum Bosne i Hercegovine” je mjesto okupljanja i razmjene mišljenja između predstavnika vlasti, kreatora ekonomskih politika, poslovne i akademske zajednice, organizovan od strane Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu. Forum će se baviti svim relevantnim pitanjima koja su od značaja za stanje u Bosni i Hercegovini, počev od makroekonomske politike, sektorske politike, poslovnog ambijenta, konkurentnosti bh privrede i kompanija.

Vizija

Doprinijeti kreiranju povoljnijeg i atraktivnijeg poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi

  • Forum je zamišljen kao otvoreni dijalog između predstavnika poslovne zajednice, akademije te kreatora ekonomskih politika;
  • Forum treba da pomogne umrežavanju različitih interesnih skupina koje imaju zajednički poslovni interes, te da omogući prostor za prve bilateralne sastanke;Forum treba da rezultira sa konkretnim prijedlozima i smjernicama koje će biti stavljene na raspolaganje kreatorima ekonomskih politika.

Učešće u Ekonomskom forumu Bosne i Hercegovine 2017 je slobodno od svakog vida kotizacije, uz poziv i obaveznu registraciju, saopšteno je iz Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

(STUDOMAT.ba)