Ekonomski fakultet iznio niz primjedbi na zakon o visokom obrazovanju

Nacrt zakona o visokom obrazovanju se zapravo samo marginalno bavi samim obrazovnim procesom i položajem studenata.


Ekonomski fakultet UNSA
Ekonomski fakultet UNSA

Nastavnici Ekonomskog fakulteta u Sarajevu dijele duboku zabrinutost brojnih kolega sa Univerziteta u Sarajevu, kao i studenata, zbog negativnih implikacija koje će novi zakon o visokom obrazovanju imati za javno visoko obrazovanje u Kantonu Sarajevo, ali i šire.

Advertisements

Jedna je to od primjedbi čiji je proces formulisanja Ekonomski fakultet u Sarajevu okončao jučer na sjednici Vijeća fakulteta u vezi sa Nacrtom zakona o visokom obrazovanju.

Nastavnici Ekonomskog fakulteta su posebno zabrinuti zbog odsustva plana razvoja i jačanja javnog obrazovanja kao temelja razvoja bilo kojeg društva. Dalje, nejasna je osnovanost formiranja Vijeća za obrazovanje i nauku, te zabrinjava paralelizam institucija koji će se tim Vijećem ostvariti.

Ocijenjeno je da Nacrt značajno urušava akademsku autonomiju po brojnim osnovama uz istovremeno pretjerano liberaliziranje osnivanja i rada privatnih visokoškolskih ustanova, te uvođenje ekonomskih principa nepoznatih u javnom visokom obrazovanju širom svijeta.

Advertisements

Smatra se da je nedovoljno regulisano osnivanje privatnih visokoškolskih ustanova kao i dislociranih odjeljenja. U domen uslova za izbor u akademska zvanja uvodi se pravna nesigurnost uz ozbiljnu opasnost od derogiranja državnog Okvirnog zakona o visokom obrazovanju.

Konačno, Nacrt zakona o visokom obrazovanju se zapravo samo marginalno bavi samim obrazovnim procesom i položajem studenata, ističe se u saopćenju Ekonomskog fakulteta.

Ta visokoškolska institucija stoga poziva sve uključene strane da prvo definišu javne politike koje će visoko obrazovanje usmjeriti u pravcu dugoročnog razvoja, pa tek onda da pristupe kreiranju zakonskog okvira koji će podržati implementaciju takvih politika.

Samo tako možemo ostvariti dugoročne pozitivne efekte koje priželjkujemo – zaključuje se u saopćenju.