Zahvaljujući saradnji sa istaknutim stručnjacima iz svijeta filma, grafičkog dizajna i srodnih područja, 15 gostiju iz cijele Evrope će biti u prilici da se kroz predavanja koja će se održati u prostorijama Networks-a u Sarajevu i praktični dio radionice, koji će se održati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, upoznaju sa najnovijim trendovima na polju filma. U prvom dijelu radionice će imati priliku slušati predavanja o najaktuelnijim temama koje uključuju: historijat i organizaciju filma, scenario, režiranje, produkciju i editing u posebnim softverskim alatima namijenjenim za to.

EESTEC LC Sarajevo organizuje internacionalnu radionicu eMovie Academy 2

Nakon predavanja učesnici će primijeniti stečeno znanje rješavajući konkretne zadatke. Tačnije, učesnici će, podijeljeni u timove, kreirati svoje vlastite kratke filmove i to koristeći moderne tehnologije poput dronova i GoPro kamera. Na samom kraju će biti proglašen tim koji je najuspješnije obavio postavljene zadatke.

Osim akademskog dijela radionice, za goste iz Evrope planiran je i niz izleta i obilazaka sa ciljem da upoznaju naš grad, njegovu kulturu, historiju i noćni život. Druženje sa studentima iz drugih zemalja daje priliku za sticanje novih poznanstava i razmjene iskustava.

EESTEC LC Sarajevo organizuje internacionalnu radionicu eMovie Academy 3

Na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, EESTEC je osnovan 2007. godine i treći je najuspješniji Lokalni komitet od 53 ogranka ovog Udruženja koji djeluju diljem Evrope. Tokom 7 godina svog djelovanja EESTEC LC Sarajevo je realizovao 14 internacionalnih razmjena i stručnih radionica tokom kojih je ugostio studente iz cijele Evrope.

Sve projekte realizira preko stotinu članova – volontera, ambicioznih studenata i studentica elektrotehnike. Upravo veliki broj njih je preko EESTEC mreže imao priliku da učestvuje u stručnim radionicama, seminarima i razmjenama širom Evrope. Na taj način razvijaju shvatanja o načinu poslovanja, ostvaruju međunarodne kontakte, te dobivaju bolju predstavu o izazovima rada u industriji.

(STUDOMAT.ba)