Džana, mlada doktorica medicine iz Sarajeva želi uvesti prvu pomoć kao obavezan predmet u školama

Sjećate se Džane, mlade heroine koja je mnogima vratila nadu u humanu ljekarsku profesiju?


Foto: Džana Kapić

Džana Kapić rođena u opkoljenom Sarajevu 1994. godine. Osnovnu školu završava kao učenica generacije, zatim upisuje Drugu gimnaziju. Od osnovne škole je članica Crvenog križa i bila je vođa ekipe prve pomoći, sa kojim je osvojila i državno takmičenje u pružanju prve pomoći. Učestvovala je na međunarodnim vježbama i takmičenjima u pružanju prve pomoći.

Advertisements
Advertisements

Nakon gimnazije završava Psihologiju i upisuje medicinu, tokom studija upisuje i psihoterapiju i trenutno upisuje treću godinu Geštalta. Radi na promociji pružanja prve pomoći i psihosocijalne podrške na kojoj temi je i diplomirala na Medicinskom fakultetu. Volonter Crvenog Križa i Gorske službe spašavanja, aktivno radi na skijalištu tokom zimske sezone gdje svakodnevno pruža prvu pomoć.

Njen cilj je edukacija građanstva u pružanju prve pomoći, jer rpva pomoć spašava živote. Želi uvesti prvu pomoć kao obavezan predmet u školama.

Postignuća

  • Priručnik za psihosocijalnu pomoć u vandrednim situacijama
  • Doktorica medicine, psihologinja i psihoterapeutkinja u edukaciji
  • Predsjednica mladih Crvenog križa Federacije BiH
  • Članica Gorske službe za spašavanja Sarajevo
  • Rescue spasilac na vodi – I i II napredni nivo

Upoznajte Džanu, mladu heroinu koja je mnogima vratila nadu u humanu ljekarsku profesiju