Detektivska mozgalica: Koliko je ljudi učestvovalo u nesreći?

Pokušajte riješiti test.


Dobro posmatrajte ovu fotografiju 60 sekundi i trudite se da zapamtite svaki detalj, jer slijede pitanja na koja treba odgovoriti.

Advertisements

Advertisements
  • Koliko je ukupno ljudi učestvovalo u nesreći?

Ostala pitanja su na narednoj stranici, pokušajte na njih odgovoriti bez da gledate sliku.