Danas se obilježava Svjetski dan voda

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta s ciljem skretanja pažnje na prekomjerno korištenje i zagađivanje ovog važnog i nezamjenjivog resursa.


Baspa river

Inicijativa za međunarodno obilježavanje Dana voda, pokrenuta je 1992. godine u (Rio de Jeneiro) Rio de Ženeiru za vrijeme održavanja UN-ove Konferencije o okolišu i razvoju (UNCD), a Generalna skupština UN-a 1993. godine proglasila ovaj dan Svjetskim danom voda.

Advertisements

Voda prekriva čak 71% površine planete Zemlje. Od ukupne količine vode na Planeti, 97,5% je slana voda, a 2,5% slatka voda. Najveći dio slatke vode „zarobljen“ je u ledenjacima (68,9%), podzemne vode čine 30,8%, dok jezera i rijeke svega 0,3% sveukupne slatke vode. Procjenjuje se da je samo 1% slatke vode od ukupne količine vode na Planeti moguće koristiti za sve potrebe čovječanstva, prenosi mostarski.ba.

Dostupnost pitke vode postaje sve manja na mnogim mjestima naše Planete, s druge strane povećava se učestalost poplava ili suša u zavisnosti od klimatskih utjecaja, a velike količine otpadnih voda se još uvijek bez tretmana upuštaju u prirodne vodotoke.

river 1616409670

Kako globalno stanovništvo raste, tako raste i potražnja za vodom, koja na mnogim mjestima iscrpljuje prirodne resurse i šteti okolišu. Posebno je zabrinjavajuća okolnost što je evidentan trend smanjivanja raspoloživih zaliha vode po stanovniku na svim kontinentima. dova i sve većeg zagađivanja, posebno površinskih voda.

Advertisements

Prema prognozama, do 2025. godine najmanje 3.5 milijardi ljudi u svijetu osjećat će nestašicu vode.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) oko 400 miliona ljudi u zemljama u razvoju, pati od bolesti koje su posljedica upotrebe nedovoljno čiste vode za piće (od tih bolesti dnevno umire 30 000 ljudi). Čiste vode je sve manje i ona je sve skuplja.

Zabrinjavajući su podaci prema kojima u ovom trenutku 1,1 milijarda ljudi nema pristup pitkoj vodi, a čak 2,4 milijarde ljudi na Planeti živi bez osnovnih sanitarnih uvjeta u svojim domovima, što znatno utiče na njihovo zdravlje, ali i na obrazovanje i svakodnevni život.

Bosna i Hercegovina je bogata vodnim resursima, međutim, neodgovorno ponašanje pojedinaca i pravnih subjekata, nedovoljna primjena zakonske regulative te slab inspekcijski nadzor i kaznena politika doveli su do toga da su nam rijeke i druge vodne površine postali odlagališta otpada.

una