Da li ste ikada vidjeli sedamnaest nobelovaca na jednoj fotografiji?

Ova fotografija snimljena je na Petoj Solvayskoj konferenciji održanoj u oktobru 1927. godine na Međunarodnom Solvay institutu za fiziku i hemiju u Briselu.


Nevjerovatno Sedamnaest nobelovaca na jednoj fotografiji

Međunarodni Solvay institut za fiziku i hemiju, sa sjedištem u Briselu, osnovan je 1912. od strane belgijskog industrijalca Ernesta Solvaya, nakon historijskog sastanka tzv. Solvayskog vijeća, koje je bilo prva svjetska konferencija posvećena fizici. Institut danas organizuje sastanke, seminare, radionice i kolokvije.

Nakon prvobitnog uspjeha 1911. godine, odlučeno je da se Solvayska konferencija održava svake tri godine, te da bude posvećena otvorenim problemima u područjima fizike i hemije. Na ovim konferencijama učestvuju najeminentniji fizičari i hemičari svijeta.

Predsjednik prve Solvayske konferencije održane u jesen 1911. bio je Hendrik Lorentz. Tema konferencije bila je Radijacija i kvant. O problemima se raspravljalo iz dva različita ugla: s pretpostavkama klasične fizike te kvantne teorije. Najmlađi učesnik konferencije bio je Albert Einstein. Bili su tu još mnogi ugledni naučnici poput Marie Curie, Henri Poincaré i Max Plancka.

Možda najpoznatija konferencija, peta po redu (na kojoj je i nastala fotografija ispod), održana je u oktobar 1927. godine, a diskutovalo se o elektronima i fotonima. Najprominentniji fizičari su diskutovali o, tada novoj, kvantnoj teoriji. Glavne ličnosti oko kojih se sve vrtilo bili su Einstein i Niels Bohr. U polemikama koje su se vodile, Einstein je uzviknuo, nezadovoljan Heisenbergovim principom neodređenosti: “Bog se ne igra kockicama”, na šta mu je Bohr odgovorio: “Ne govori Bogu šta da radi”. Od 29 učesnika konferencije, sedamnaest ih je dobilo, ili će kasnije dobiti, Nobelovu nagradu, uključujući i Marie Curie, koja je jedina od njih dobila dvije Nobelove nagrade u dva različita naučna područja.

Sedamnaest nobelovaca na jednoj fotografiji full

(STUDOMAT.ba)