CSSM: Javni poziv nezaposlenim inženjerima, studentima i ostalim aktivistima

Pozivaju se nezaposleni saobraćajni, građevinski, mašinski, elektrotehnički i ekološki inženjeri, studenti i ostali aktivisti da se uključe u aktivnosti udruženja Centar za sigurnost u saobraćaju i mobilnost (CSSM).


udruženje Centar za sigurnost u saobraćaju i mobilnost CSSM

Udruženje CSSM je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija profesionalaca i aktivista posvećena unapređenju bezbjednosti saobraćaja, zagovaranju održive mobilnosti, zaštiti životne sredine i većeg učešća javnosti i struke u donošenju odluka u oblasti saobraćaja i transporta. Udruženje ima svojstvo pravnog lica, upisano je u Registar kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i može djelovati na području cijele Bosne i Hercegovine. Planirano je da CSSM ima svoje organizacione jedinice u gradovima: Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Kakanj, Mostar, Sarajevo, Prijedor, Tomislavgrad i Tuzla.

Udruženje će organizovati akcije, kampanje, seminare, savjetovanja i druge programske aktivnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva udruženja u skladu sa zakonom (vidi ciljeve na www.cssm.ba). Udruženje će, takođe, obavljati i privredne djelatnosti koje su neposredno povezane sa djelatnosti Udruženja (planiranje i prognoze saobraćaja, vrednovanje saobraćajnih projekata, izrada analiza i strategija bezbjednosti saobraćaja, održive mobilnosti i zaštite životne sredine, vještačenja i ekspertize saobraćajnih nezgoda, procjena štete na vozilima, trening i edukacija – lifelong learning, itd.)

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Preporučuje se mladim inženjerima svih struka, studentima i svim ostalim zainteresovanim aktivistima da u svojim lokalnim zajednicama formiraju volonterske grupe (timove) koje će, kao organizacione jedinice Udruženja CSSM, raditi na uočavanju, dijagnozi i rješavanju saobraćajnih problema u svojim sredinama. CSSM će, u skladu sa svojim mogućnostima, takvim grupama i timovima pružati organizacionu, stručnu, savjetodavnu i svaku drugu pomoć. Navedene volonterske grupe mogu vremenom postati vodeći ekspertni timovi u svojim sredinama.

Više informacija o Udruženju i planiranim aktivnostima može se naći na www.cssm.ba

(STUDOMAT.ba)