Centar za kulturu dijaloga nastavlja promovirati ljudska prava

Centar za kulturu dijaloga, nevladina organizacija koja već 20 godina povezuje mlade iz svih dijelova BiH, nastavlja promovirati ljudska prava.


ckd

Napore CKD-a da doprinese kreiranju otvorenog društva u BiH i društva koje je oslobođeno svih oblika predrasuda i kršenja ljudskih prava, prepoznala je Općina Centar. Ova sarajevska Općina je podržala implementaciju projekta „Zajedno za jednakost i zaštitu ljudskih prava“ kojim se nastoji osigurati otvoren dijalog i argumentirana javna rasprava srednjoškolaca između sebe i srednjoškolskih profesora o specifičnim oblicima kršenja ljudskih prava i mehanizmima koji su na raspolaganju građanima BiH kako bi se zaštitili od bilo kojeg oblika diskriminatorske politike i narušavanja ljudskih prava.

Ipak, ovdje se ne radi o jednokratnom projektu čiji rezultati će nestati odmah nakon implementacije. Riječ je o podršci nevladinoj organizaciji koja preko dva desetljeća ukazuje na važnost poštivanja ljudskih prava i na imperativ zajedničkog suživota i međusobnog pomaganja. Posebno je važna podrška mladima koji su članovi CKD-a, a koji kroz svoje debatne klubove kontinuirano pokazuju da su spremni za pomirenje i da Bosna i Hercegovina može postati prosperitetno društvo u kojem su sve razlike prednost, i u kojem svi rado prihvaćamo druge i drugačije.

Stoga je u Sarajevu održana javna debata „Najviše štete od tzv. islamskog terorizma trpe muslimani“ u Gazi Husrev-begovoj medresi kojom su otvorene aktivnosti ovog Projekta. Nimalo jednostavna teza u ovo turbulentno vrijeme, vrijeme u kojem se neki narodi stigmatiziraju i vrijeme u kojem ljudska prava nemaju nikakvu cijenu. Stoga, je još važnije od puke informacije o javnoj debati istaći hrabrost i odlučnost učenika Gazi Husrev-begove medrese da sučelje argumente o temi o kojoj i stariji radije šute, a kad ne šute stigmatiziraju.

– Mediji u svakom društvu igraju odlučujuću ulogu u promoviranju ljudskih prava. Nadamo se da će i vaš mediji podržati napore CKD za kreiranje društva u kojem se poštuju ljudska prava svih građana podjednako, i da ćete objavom ove informacije podržati mlade ljude iz cijele BiH u njihovim nastojanjima da sebi osiguraju bolju budućnost koja je oslobođena predrasuda i u kojoj su međusobne razlike samo razlog više za bolji dijalog jer trebamo raditi zajedno za jednakost i zaštitu ljudskih prava, poručuju iz CKD-a.

(STUDOMAT.ba)