Prijavite se za učešće u programu “Startup Akademija”

U cilju pružanja podrške razvoju poslovnih ideja čiji su nosioci žene u Bosni i Hercegovini, Inovacioni centar Banja Luka u partnerstvu sa BIT Centrom Tuzla i INTERA Tehnološkim Parkom Mostar realizuje program pod nazivom ”Startup Akademija”.


STARTUP AKADEMIJA predstavlja edukativno-mentorski program koji ima za cilj da ženama, sa dobrim poslovnim idejama, pruži podršku u početnoj fazi njenog razvoja.

Advertisements

STARTUP AKADEMIJA se finansira uz podršku Norveške ambasade u Bosni i Hercegovini, a biće realizovana u tri grada: Banja Luka, Tuzla i Mostar.

STARTUP AKADEMIJA pruža ženama, ambicioznim preduzetnicama, i onima koje to žele da postanu, priliku da steknu znanja i vještine koji su im potrebni kao i mogućnost da dalji razvoj poslovne ideje nastave u okviru poslovnog inkubatora Inovacionog centra Banja Luka, BIT Centra Tuzla i INTERA Tehnološkog Parka Mostar.

Faze realizacije:

•    Prijava za učešće

Da bi se prijavili za učešće na akademiji potrebno je da popunite prijavu koja se nalazi na sljedećim linkovima:

 1. Banja Luka,
 2. Tuzla,
 3. Mostar.

Rok za prijavu je 31.01.2016. godine.

Pravo učešća imaju žene, pojedinačno ili u timu, iz Bosne i Hercegovine, a broj učesnika akademije  je ograničen na 30 u svakom gradu. Timovi koji se prijavljuju mogu biti mješoviti ali je potrebno da minimalno 50% članova tima budu žene, te da je vođa tima žena.

•    Odabir učesnica

Odabir učesnica akademije biće zasnovan na kvalitetu poslovne ideje, a ključni kriterijumi koji će biti vrednovani su:

 • Potencijal poslovne ideje
 • Kompetencije pojedinca/tima
 • Tržišni potencijal
 • Inovativnost proizvoda

Odabir učesnica će trajati do 10.02.2016. godine.

•    Razvoj poslovne ideje

Advertisements

U periodu od 15.02. do 30.04.2016. godine učesnici akademije će imati priliku da prođu desetodnevnu obuku na sljedeće teme:

 • Razvoj poslovnog modela,
 • Analiza tržišta i minimalno održivi proizvod,
 • Istraživanje tržišta,
 • Finansije,
 • Marketing i brendiranje,
 • Prezentacione vještine,
 • Vještine pregovaranja.

Uporedo sa pohađanjem obuka učesnici će raditi na razradi svoje poslovne ideje i izradi poslovnog modela. Takođe, učesnici će imati priliku da razgovaraju sa uspješnim preduzetnicima iz BiH i regije koji će im pružiti mentorsku podršku prilikom razrade poslovnih ideja.

•    Demo dan

Nakon završenog edukativnog dijela svi učesnici će imati priliku da svoje poslovne ideje prezentuju komisiji koja će odabrati najbolju poslovnu ideju.  Prezentacije poslovnih ideja će biti organizovane zasebno za svaki grad.

Nagrada:

Najbolje poslovne ideje iz tri grada, Banja Luka, Tuzla i Mostar, dobiće sljedeće nagrade:

•    10.000,00 KM za razvoj poslovne ideje
Iznos novčane nagrade će pobjednicama biti uručen nakon registracije preduzeća, a navedena sredstva mogu biti utrošena za sljedeće aktivnosti:
1.    Istraživanje i razvoj,
2.    Zaštitu intelektualnog vlasništva,
3.    Nabavku opreme neophodne za odvijanje poslovnog procesa,
4.    Pripremu i proizvodnju prve serije proizvoda,
5.    Nabavku specijalizovanih računarskih programa,
6.    Marketinške aktivnosti.

•    Odlazak na Pioneers Festival 2016
Pioneers Festival predstavlja jedan od najvećih i najbitnijih evropskih startup događaja koji okuplja preko 2.500 učesnika. Pioneers Festival se održava od 23.05. do 25.05.2016. godine.

•    Ulazak u poslovni inkubator
Ulaskom u poslovni inkubator pobjednice dobijaju paket podrške koji se sastoji od:
a.    Kancelarijskog prostora po povlaštenim uslovima,
b.    Usluga poslovnog savjetovanja,
c.    Usluga povezivanja sa partnerima u zemlji i inostranstvu,
d.    Usluga posredovanju pri traženju investitora.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem sljedećih kontakata:

 • Inovacioni centar Banja Luka
  Tel: 051/340-600
  e-mail: incubator@icbl.ba
 • BIT Centar Tuzla
  Tel: 035/304-650
  e-mail: info@bit.ba
 • INTERA Tehnološki Park Mostar
  Tel:036/327-972
  e-mail: info@intera.ba

(STUDOMAT.ba)