BiH za obrazovanje izdvaja svega 0,1% dohotka

Kvalitet u visokom obrazovanju je na prilično niskom nivou u BiH, posebno kada znamo da su naša država i Evropa ulagale dosta sredstava u osam državnih univerziteta, rekao je za Poslovne novine mr. sc. Esad Bajramović, rukovodioc upravljanja kvalitetom na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.


edukacija cover

Kvalitet u visokom obrazovanju je na prilično niskom nivou u BiH, posebno kada znamo da su naša država i Evropa ulagale dosta sredstava u osam državnih univerziteta, rekao je za Poslovne novine mr. sc. Esad Bajramović, rukovodioc upravljanja kvalitetom na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

– U zadnjih 10 godina je uloženo sedam miliona eura, uglavnom, u projekt jačanja kvaliteta u visokom obrazovanju, u cilju implementacije ENQA standarda i akreditacija univerziteta. Međutim, dok se jačalo osam državnih univerziteta, otvorilo se 40 privatnih koji imaju nizak nivo, nemaju materijalne i ljudske resurse. Izlazi kadar i to je sada veliki problem – kako naći model ukupnog kvaliteta koji bi se primjenjivao u visokom obrazovanju. Trenutno BiH za obrazovanje izdvaja 0,1posto dohotka, eks Jugoslavija izdvajala je jedan posto, a prema ciljevima Bolonjskog procesa treba tri posto. To znači da se trenutno u BiH izdvaja 30 puta manje nego što bi to trebalo za kvalitet kada je riječ o primjeni ENQA standarda koji su uvjeti za akreditaciju univerziteta u BiH. Imamo Agenciju u Banjoj Luci koja trenutno nije akreditirala nijedan univerzitet u BiH. Naša zemlja još nije našla način na koji će dokazati validnost ishoda učenja kada su u pitanju prvi, drugi i treći ciklus, kaže Bajramović.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Kao potreban korak u cilju poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom Bajramović, član Komisije Vijeća Evrope za izradu ENQA standarda za visoko obrazovanje u BiH, navodi potrebu samoevaluacije na svim fakultetima i na nivou univerziteta sa jasnim preporukama o implementaciji sedam osnovnih strategija i smjernica za implementaciju Bolonjskog procesa.

Bez obzira na kompleksnost, proces definiranja strategije kvaliteta u visokoškolskim ustanovama preduvjet je za njihovu akreditaciju. Tek potom se mogu očekivati kontinuirana unaprjeđenja i poboljšanja ka TQM, odnosno izvrsnosti u poslovanju, pišu Poslovne novine.

(fena/depo.ba)