Bez straha i cenzure: Bh. mentalitet je najveća prepreka

Mobilnost i prohodnost studenata, odnosno ostvarivanja dijela studijskog programa na nekom od stranih univerziteta, tema je novog izdanja emisije "Bez straha i cenzure" koja je u programu TV1 u ponedjeljak u 21h.


BEZ STRAHA I CENZURE PONEDJELJAK 1024x576

Prof. dr. Enes Hasić, Naida Krupalija ispred SSST-a, te studenti Jelena Pekez, Amina Bećirović, Lejla Lizde i Amina Poturović, mišljenja su da je razmjena studenata odlična stvar za napredovanje studenata i sticanje novih znanja i iskustava.

Kao najveće prepreke, naveli su nedostatak finansijskih sredstava, strah od rizika i promjena, koji je u uskoj vezi sa mentalitetom cjelokupnog bh. društva.