BBI dodjeljuje stipendije učenicima i studentima iz regije sjeverozapadna BiH

Bosna Bank International, nakon dodjele stipendija učenicima i studentima iz Sjeverne Bosne, raspisala je konkurs za dodjelu stipendija iz Fonda "Sheikh Saleh Kamel“ učenicima i studentima bez jednog ili oba roditelja iz regije sjeverozapadne Bosne i Hercegovine za školsku/akademsku 2015/16. godinu.


BBI će dodijeliti 100 stipendija učenicima i studentima iz ove regije, koja podrazumijeva opštine iz Unsko-sanskog kantona, te opštine Krupa na Uni, Bosanska Kostajnica, Kozarska Dubica, Prijedor, Bosanska Gradiška, Banja Luka, Srbac, Laktaši, Prnjavor, Čelinac, Teslić, Kotor Varoš, Kneževo, Šipovo, Mrkonjić Grad, Ribnik i Istočni Drvar.

Advertisements

Visina mjesečne stipendije, koja će se isplaćivati tokom cijele godine, iznosi 100 američkih dolara (USD).

Advertisements

Rok za prijavu je 29. juni do 12:00 sati, a prikupljenu dokumentaciju potrebno je lično dostaviti poslovnicama BBI-a u Bihaću, Cazinu, Bosanskom Petrovcu, Sanskom Mostu i Banjaluci, sa naznakom “Konkurs za stipendije iz Fonda Sheikh Saleh Kamel – Region 2 – sjeverozapadna BiH”.

Stipendisti iz Fonda “Sheikh Saleh Kamel” će biti obavezani da odmah po zaposlenju ili sticanju samostalnih prihoda, otpočnu sa vraćanjem iznosa primljene stipendije i to u iznosima ne manjim od 3% od njihovog mjesečnog primanja ili u većem iznosu po njihovoj odluci, dok ne vrati iznos ukupno primljenih sredstava.

Prilikom izbora stipendista, prednost će imati učenici i studenti iz porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, civilnih invalida rata te demobilisanih boraca.

Također, stipendisti će biti obavezni odazvati se na poziv Davaoca stipendija ili Asocijacije „Fatma“ za prisustvovanje edukacionim i sličnim predavanjima.

Sve dodatne informacije mogu se pronaći u Konkursu u nastavku, ili tražiti na telefon 0800 200 20 te putem e-mail adrese: info@bbi.ba.

Konkurs Fonda Sheikh Saleh Kamel za dodjelu 100 stipendija za školsku/akademsku 2015/16. godinu za region sjeverozapadne Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 2. i 3. Pravilnika o stipendiranju učenika/studenata, Komisija BBI za izbor i dodjelu stipendija u saradnji sa Asocijacijom „Fatma“, raspisuje

KONKURS
za dodjelu 100 stipendija za 2015/2016. godinu za djecu bez jednog ili oba roditelja
iz Fonda Sheikh Saleh Kamel za region sjeverozapadne Bosne i Hercegovine

PRAVO NA KONKURS IMAJU: Djeca bez jednog ili oba roditelja, učenici osnovnih i srednjih škola i redovni studenti fakulteta, državljani BiH, sa teritorije regiona sjeverozapadne BiH (ukupno 100 stipendija za navedeni region iz ukupnog Fonda od 500 stipendija za teritoriju cijele BiH), kako slijedi:

1. REGION “2” – REGION SJEVEROZAPADNE BiH

Dodjeljuje se 100 stipendija – obuhvaća teritoriju Unsko-Sanskog kantona i općine: Krupa na Uni, Bosanska Kostajnica, Kozarska Dubica, Prijedor, Gradiška, Banja Luka, Srbac, Laktaši, Prnjavor, Čelinac, Teslić, Kotor Varoš, Kneževo, Šipovo, Mrkonjić Grad, Ribnik i Istočni Drvar.;

Visina mjesečne stipendije koja se isplaćuje u 12 rata iznosi KM protuvrijednost iznosa od USD 100,00.

Kandidati zainteresirani za učešće na konkursu trebaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama ili na web stranici BBI dostaviti konkursnoj Komisiji sa naznakom “Konkurs za stipendije iz Fonda Sheikh Saleh Kamel – Region 2 – sjeverozapadna BiH” lično/osobno predajom u prostorijama filijala/poslovnica BBI u Bihaću, Cazinu, Bos.Petrovcu, Sanskom Mostu i Banja Luci slijedeće dokumente:

 • Zahtjev za stipendiju s obaveznim ličnim podacima aplikanta (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, grad i kontakt telefon);
 • Kopija rodnog lista;
 • CIPS-ova prijava o mjestu boravka (ne starija od 3 mjeseca);
 • Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status redovnog učenika, odnosno studenta;
 • Odgovarajući dokument kojim dokazuje postignuti uspjeh u školi/fakultetu (prosjek ocjena zadnje završene školske/akademske godine 2014/2015);
 • Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da se radi o djetetu bez oba ili jednog roditelja (smrtni list), djetetu šehida, odnosno poginulog borca;
 • Odgovarajući dokumenat da u zajedničkom domaćinstvu postoji civilna žrtva rata, logoraš ili RVI preko 50%;
 • Kućnu listu;
 • Odgovarajući dokument kojim dokazuje primanja/neprimanja članova (potvrda o visini primanja i radnom statusu), ili ukoliko su roditelji nezaposleni potvrda sa biroa za zapošljavanje ili potvrda školske ustanove za članove domaćinstva koji se nalaze na školovanju (obavezno za svakog člana domaćinstva);
 • Dokaz o angažiranosti aplikanta ili njegovog roditelja na društveno posebno odgovornim angažmanima (članstvo u asocijacijama, posebni projekti iz oblasti odgoja djece i mladih i sl.);
 • Izjavu da aplikant nije korisnik – primalac niti jedne druge stipendije.

Aplikacije koje ne ispunjavaju eliminatorni kriterij (da se radi o đacima/studentima bez jednog ili oba roditelja), neće biti zaprimane, odnosno neće biti uzete u razmatranje.

Primaoci stipendija iz Fonda “Sheikh Saleh Kamel” će biti obavezani da odmah po zaposlenju i/ili sticanju samostalnih prihoda, otpočnu sa vraćanjem iznosa primljene stipendije i to i iznosima ne manjim od 3% od njihove mjesečne plaće/prihoda ili u većem iznosu po njihovoj odluci pa sve dok ne vrati iznos ukupno primljenih sredstava.

Prednost pod istim uvjetima sa ostalim kandidatima imaju studenti iz porodica šehida, odnosno poginulih boraca, odnosno studenti u čijim porodicama postoje pripadnici RVI preko 50%, civilnih žrtava rata stepena invaliditeta iznad 70%, logoraša i demobiliziranih boraca. Primaoci stipendija će biti u obavezi odazvati se na poziv Davaoca stipendija ili Asocijacije “Fatma” za prisustvovanje edukacijskim i sličnim predavanjima koji se organiziraju u regiji kojoj gravitira prebivalište dobitnika stipendije.

Komisija će razmatrati sve potpune prijave zaprimljene do srijede, 29.06.2016. godine do 12,00 sati.

Davalac stipendija, odnosno Komisija za dodjelu stipendija, zadržava pravo izvršiti preraspodjelu broja stipendija po regionima u skladu sa brojem pristiglih aplikacija koje ispunjavaju uslove konkursa.

BBI zadržava dokumentaciju učenika/studenata dobitnika stipendija. BBI neće vraćati dokumentaciju ostalim aplikantima, niti će snositi bilo kakvu odgovornost za istu, uključujući pravo BBI da istu uništi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na info telefon: 0800 200 20 ili putem e-mail-a: info@bbi.ba.

(stipendije.ba)

Advertisements


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!