Aplicirajte za stipendije Vlade Francuske za studente osnovnih studija

Prijavite se na stipendije vlade Francuske!


Ilustracija: Envato
Ilustracija: Envato

U okviru strategije promocije Francuske kao odredišta za studiranje i u cilju promocije osnovnih studija i odlaska na studiranje u Francusku, Vlada Francuske može dodijeliti stipendije za osnovne studije studentima iz Bosne i Hercegovine koji su se u akademskoj 2021./2022. prijavili za studiranje putem predupisne procedure (DAP) ili Parcoursupa.

Stipendija pokriva troškove upisa na neki od državnih univerziteta, osiguranje i mjesečnu stipendiju u iznosu od 700 eura, a Agencija Campus France može pomoći odabranom kandidatu pri pronalasku smještaja u akademskoj 2021./2022.

Na konkurs se mogu prijaviti državljanin Bosne i Hercegovine koji su izabrali univerzitete u okviru procedure DAP/Parcoursup.

Iz Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini ističu da će Komisija za dodjelu stipendija prvenstveno uzeti u obzir kvalitet odabranog studijskog programa, rezultate ostvarene tokom školovanja, motivaciju kandidata i nivo poznavanja francuskog jezika. Budući da je poznavanje francuskog jezika veoma bitno, učenicima Međunarodne francuske škole (CIFS) i učenicima dvojezičnih odjeljenja će se posvetiti posebna pažnja.

Budući da je izvrnsost glavni kriterij odabira, prioritet prilikom dodjele stipendija Ambasade Francuske u BiH će biti studenti za master i doktorske studije ali dobre kandidature kandidata za osnovne studije također mogu biti uzete u razmatranje.

Svaka kandidatura treba da sadrži:

  • Fotokopiju pasoša,
  • Pismo motivacije na francuskom (sa navedenim izborima studija),
  • Ocjene (na francuskom ili BHS),
  • Diplomu DELF B2 / Validnu potvrdu TCF i Plaketu ili brošuru tri glavna studijska programa po izboru kandidata.

Navedene dokumente treba poslati u formatu PDF najkasnije do 31. januara 2022. e-mailom na stipendije2021@institutfrancais.ba, a sve dodatne informacije možete pronaći u uredu Campus France Bosnie-Herzégovine (e-mailom ili telefonom): zeljka.divkovic@institutfrancais.ba // 00387 33 586230.