Anketa: Cyber kriminal – fikcija ili stvarnost

Fakultet krivičnog pravosuđa i sigurnosti Univerziteta u Mariboru (Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru) provodi međunarodnu anketu o cyber kriminalitetu, koja ima za cilj analizirati kako korisnici doživljavaju prevare na internetu, kao i zloupotrebu ličnih ili službenih podataka.


cyber kriminalitet

Može li anketa opravdati ranija istraživanja, da je cyber kriminal u trostruko bržem porastu od opće stope kriminaliteta?

cyber kriminalitetFakultet krivičnog pravosuđa i sigurnosti Univerziteta u Mariboru (Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru) provodi međunarodnu anketu o cyber kriminalitetu, koja ima za cilj analizirati kako korisnici doživljavaju prevare na internetu, kao i zloupotrebu ličnih ili službenih podataka.

Prema podacima iz prethodnih istraživanja, cyber kriminal pravi veću štetu od globalne trgovine drogom, te je porast ove vrste kriminala tri puta brži od porasta opće stope kriminaliteta. Dodatni problem je što su većina zakona državni, dok internet nema granica, što dodatno otežava pronalaženje i kažnjavanje počinitelja, kao i činjenica da ova vrsta kriminala još uvijek nije jasno definirana.

Cyber kriminalom se sve više bave sofisticirane grupacije i nisu samo djelo pojedinaca. Iako se prema procjenama u BiH internetom služi oko 55% stanovništva, ovaj procenat raste iz godine u godinu, a najveći udio čini studentska populacija, te se podjednako suočavaju sa problemom cyber-kriminaliteta.

Postavljena anketa ima za cilj napraviti usporedbu broja žrtava ove vrste kriminala u odnosu na ostale zemlje, u kojima anketu također popunjavaju studenti drugih Univerziteta.

Anketa je namijenjena svim studentima u BiH, a za njeno ispunjavanje potrebno vam je oko 10 minuta.

LINK: Cybercrime: Knowledge, Perception, Fear

(STUDOMAT.ba)