Agencija za rad i zapošljavanje BiH: Nastavlja se saradnja sa Službom za zapošljavanje Republike Austrije

Na osnovu Memoranduma o saradnji između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Službe zapošljavanja Republike Austrije, predstavnici Austrijske službe za zapošljavanje AMS su boravili od 12.5. do 15.5.2014. godine u posjeti u BiH.


Foto: ARZ BiH
Foto: ARZ BiH

Na osnovu Memoranduma o saradnji između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Službe zapošljavanja Republike Austrije, predstavnici Austrijske službe za zapošljavanje AMS su boravili od 12.5. do 15.5.2014. godine u posjeti u BiH.

U okviru službene posjete, Agencija za rad i zapošljavanje BiH je organizirala dvodnevnu radionicu u prostorijama Agencije za rad i zapošljavanje BiH na kojoj su predstavnici službi za zapošljavanje iz Austrije i Bosne i Hercegovine predstavili znanja i pozitivne prakse vezane za strukovno obrazovanje i osposobljavanje na tržištu rada, te o ulozi službi zapošljavanja kao partnera poslodavcima na tržištu rada. Također, u sklopu posjete Bosni i Hercegovini kolege iz Austrije su posjetili i Zavod za zapošljavanje RS, prenosi portal SEEbiz.

Tokom posjete je dogovoreno da naredni korak u saradnji između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Austrijske službe za zapošljavanje bude u oblasti upisne politike u srednjim školama i fakultetima, gdje je u BiH uočena ogromna disproporcija između potreba tržišta rada i upisnih kvota u srednjim školama i fakultetima. S tim u vezi, razmotrena je mogućnost da se u narednom periodu organizira konferencija na kojoj bi učestvovali predstavnici službi za zapošljavanje, obrazovnih institucija i udruženja poslodavaca iz Austrije i Bosne i Hercegovine, a gdje bi se razmotrila pozitivna iskustva iz Austrije i pokušalo uticati na upisne kvote u obrazovnom sistemu u BiH kako bi one više slijedile zahtjeve tržišta rada.

(SEEbiz.net)