30 inostranih studenata će studirati na UNSA u zimskom semestru

Studenti koji će boraviti na Univerzitetu u Sarajevu dolaze iz Austrije, Češke Republike, Francuske, Hrvatske, Litvanije, Njemačke, Poljske, Španije, Švedske i Turske.


unsa
Foto: UNSA

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa prodekanima i koordinatorima za međunarodnu saradnju sa članica Univerziteta, tokom ljetnog semestra otvorila je niz konkursa za obostranu mobilnost, te obezbijedila prijem inostranih studenata na zimski semestar 2022/2023. godine.

U zimskom semestru 2022/2023. godine 30 inostranih studenata dobilo je priliku da boravi na Univerzitetu u Sarajevu. Tim povodom, održan je Dan dobrošlice za naše inostrane studente koji dolaze putem različitih programa mobilnosti, a najviše njih preko programa Erasmus+. Studenti koji će boraviti na Univerzitetu u Sarajevu dolaze iz Austrije, Češke Republike, Francuske, Hrvatske, Litvanije, Njemačke, Poljske, Španije, Švedske i Turske.

Dan dobrodošlice je održan u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu, gdje je studente pozdravila prorektorica za međunarodnu saradnju prof. dr. Enita Nakaš i zaželjela im uspješnu mobilnost, a zatim je predstavljen Univerzitet u Sarajevu, grad Sarajevo, te pružene akademske i praktične informacije koje će im koristiti za brže i bolje snalaženje u gradu. U saradnji sa Erasmus Student Network studentskom asocijacijom inostranim studentima je omogućeno „uparivanje“ sa lokalnim studentima kako bi im se olakšao boravak i pružanje informacija o životu u Sarajevu.

Inostrani gostujući studenti će boraviti do kraja februara 2023. godine, kada oficijelno i završavaju sa nastavnim obavezama, a mi se nadamo da će u tom periodu ostvariti pozitivne rezultate i doživjeti najljepše momente tokom mobilnosti u Sarajevu i BiH.