10 najpoznatijih žena u filozofiji i zašto ih trebate znati

Iako odlična ideja može da dođe od bilo koga, bilo gdje, ponekad je neophodna drugačija perspektiva da se postigne napredak. Po tom načinu razmišljanja danas imamo 10 najvećih i najpoznatijih ženskih filozofa svih vremena.


CARTIER BRESSON 1945 Simone de Beauvoir e1504624479811
  1. Simone de Beauvoir (1908-1986)

Poznata kao francuski egzistencijalista, marksista i feministkinja. Napisala je desetine knjiga, njena najpoznatija djela jesu „Drugi pol“ i „Mandarini“. Njen rad je često fokusiran na pragmatična pitanja egzistencijalizma, za razliku od njenog životnog partnera, takođe poznatog filozofa, Jean-Paul Sarte. Bila je veoma aktivna u francuskoj politici, kao socijalni kritičar, demonstrant i član francuskog otpora.

„Prokletstvo koje se zasniva na braku jeste to što se često pojedinci udružuju u svojoj slabosti, a ne u svojoj snazi, od kojih svaki traži od drugog umjesto da nađe zadovoljstvo u davanju.“ Simone de Beauvoir

simonedebeauvoir3 1