Završena radionica: “Šta nakon Zakona o volontiranju?”

Demokratski omladinski pokret Sarajevo je u subotu i nedjelju, 06. i 07. aprila, uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT realizirao jednodnevne radionice na temu "Šta nakon Zakona o volontiranju – Građanski aktivizam i volonterstvo", u prostorijama Centra za edukaciju i istraživanje Nahla.


Demokratski omladinski pokret Sarajevo je u subotu i nedjelju, 06. i 07. aprila,  uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT realizirao jednodnevne radionice na temu “Šta nakon Zakona o volontiranju – Građanski aktivizam i volonterstvo”, u prostorijama Centra za edukaciju i istraživanje Nahla.

Advertisements

Svrha radionica, pored predstavljanja Zakona o volontiranju, koji je stupio na snagu u decembru 2012. godine, je i motiviranje učesnika za aktivan doprinos društvu na lokalnom i globalnom nivou, te njihovo poticanje da se aktivno uključe u omladinska udruženja i organizacije.

Kroz interaktivne radionice, vođene od strane Amile Hodžić, facilitatorke KULTA i Kemala Zulića, člana Komisije za pitanja mladih Parlamenta FBiH, mladi ljudi su se upoznali sa svim prednostima koje donosi ovaj Zakon, te su dobili cjelovit i vrlo sadržajan presjek informacija iz oblasti građanskog aktivizma i volontiranja.

Advertisements

Učesnicima su se obratili i predstavnici/e pet  omladinskih organizacija sa područja općine Novi Grad Sarajevo i to: Demokratski Omladinski Pokret, Udruženja “Altius”, “Nahla”, “Pragma”, te predstavnici Vijeća Mladih općine Novi Grad, klub mladih “TIGNUM”, koji su učesnicima predstavili način svog rada i aktivnosti.

Radionice je prošlo 45 učesnika/ca, a po završetku obuke dodijeljeni su im certifikati za učešće.

(STUDOMAT.ba)