Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Na osnovu dobijenog mišljenja koji je Zavod za zapošljavanje KS dobio od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS 28. novembra 2016. godine navodi se da studenti koji studiraju po DL modelu nemaju status redovnog studenta.

Iz zavoda ističu da se na spiskovima redovnih studenata, koje Služba kod redovne provjere statusa nezaposlenih osoba, svake godine dobija od fakulteta Univerziteta u Sarajevu, nalaze se i DL studenti, kao redovni, bez naznake da su DL studenti.

Zavod za zapošljavanje KS ima obavezu, pravo postupati isključivo na bazi validnih dokumenata, a to su dokumenti koje izdaje fakultet Univerziteta u Sarajevu.

(Klix.ba)