Zavirite u marokanski hram znanja

Pogledajte sa nama fotografije Politehničkog univerziteta u Maroku, visokoškolske ustanove koja planira postati lider na afričkom kontinentu.


ricardo
ricardo bofill6
Politehnički univerzitet Mohamed VI, Maroko
Izvor: Ricardo Bofill (Fubiz)

Sredinom januara ove godine, marokanski kralj Mohamed VI je otvorio Politehnički univerzitet koji nosi njegovo ime, a koji ima za cilj da postane nacionalni centar za istraživanje, trening i inovacije, te istovremeno most koji će spajati Maroko, Afriku i svijet. Univerzitet je smješten u Bengeriru, prvom afričkom “zelenom” i “pametnom” gradu, zajednici koja se uhvatila u koštac sa izazovima modernog doba, i svojim djelovanjem pokušava mijenjati sliku afričkog kontinenta.

Advertisements
ricardo bofill2
Politehnički univerzitet Mohamed VI, Maroko
Izvor: Ricardo Bofill (Fubiz)

Univerzitet “nove” generacije je zasnovan na pet osnovnih principa:

  • primjenjivo istraživanje i inovacije,
  • preduzetništvo koje se bavi socijalno-ekonomskim izazovima u Africi,
  • otvorenost ka svijetu sa nacionalnim pristupom,
  • partnerski pristup, i
  • socijalna jednakost.
ricardo bofill13
Politehnički univerzitet Mohamed VI, Maroko
Izvor: Ricardo Bofill (Fubiz)

Univerzitet će pokušati pomoću dobro ciljanih istraživačkih programa (vodoprivreda, poljoprivreda i životna sredina; prirodni resursi i sigurnost hrane; biotehnologija i biomedicinsko inžinjerstvo; arhitektura, urbanizam i teritorijalni razvoj; industrijsko i hemijsko inžinjerstvo i obnovljivi izvori energije), da dobije odgovore na glavne izazove sa kojima se suočava afrički kontinent kao što su bezbjednost hrane, ekonomski razvoj, održiva industrijalizacija i javna politika.

Advertisements
ricardo bofill10
Politehnički univerzitet Mohamed VI, Maroko
Izvor: Ricardo Bofill (Fubiz)

Ustanova koja usvaja nastavni i istraživački model baziran na inovacijama i eksperimentima, domaćin je nekolicini objekata, kao što su škola za industrijski menadžment, istraživački centar, univerzitetska rezidencija i sportski kompleks. Svi oni su dizajnirani prema savremenoj arhitekturi u skladu sa konceptom održivosti i štednje energije i nude sve pogodnosti neophodne studentima. Univerzitet uključuje i labaratorije za eksperimente koje su otvorene za naučnu zajednicu i omogućavaju studentima istraživačima sa partnerskih univerziteta da testiraju rješenja na stvarnom nivou u ključnim oblastima.

ricardo bofill12
Politehnički univerzitet Mohamed VI, Maroko
Izvor: Ricardo Bofill (Fubiz)

(Nikola Kandić / STUDOMAT.ba)