Zašto upisati Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu?

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu mjesto je susretanja različitih kultura, raznovrsnih mišljenja, mudrosti zrelog doba i kreativne ljepote mladosti. Kroz akademsku otvorenost, inicijativu i sudjelovanje u javnim zbivanjima Fakultet želi biti središte cjeloživotnog učenja i obrazovanja odgovornih i društveno aktivnih građana.


filozofski fakultet unsa

U dinamičnom nastavnom procesu na Fakultetu, obrazuju se i odgajaju budući nastavnici, stručnjaci i znanstvenici u oblastima humanističkih i društvenih znanosti, koji su spremni odgovoriti na izazove karijera 21. stoljeća.

Svojom akademski raznovrsnom prirodom Fakultet inicira i razvija dijaloge među kulturama, otvara horizonte razumijevanja te njeguje prihvatanje i poštovanje pojedinaca u njihovoj jedinstvenosti i različitosti.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je Odlukom Vlade NR BiH 1950. godine i najstarija je visokoškolska institucija za humanističke i društvene nauke u Bosni i Hercegovini. Studiranjem na ovoj nastavno-naučnoj ustanovi stiče se široko obrazovanje iz oblasti humanističkih i društvenih nauka i to: filozofije, sociologije, etnologije historije, historije umjetnosti, arheologije, pedagogije, specijalne pedagogije, psihologije, bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, književnosti naroda Bosne i Hercegovine, engleskog, njemačkog, arapskog, turskog, perzijskog, ruskog, francuskog, italijanskog, španskog, latinskog, grčkog jezika, komparativne književnosti i informacijskih nauka. Studenti mogu proširiti svoja znanja slušanjem i polaganjem izbornih predmeta iz češkog i švedskog jezika, koji su definirani unutar studijskih programa, kao i iz slovenačkog, poljskog i japanskog jezika.

Nastavno-naučni proces na Filozofskom fakultetu odvija se na osnovnim i kombiniranim studijskim programima koji mogu biti jednopredmetni i dvopredmetni. Od akademske 2005/2006. godine na Fakultetu je započeo studij prema bolonjskim principima (3+2+3), odnosno prema novim evropskim standardima i ciljevima i uveden je bodovni sistem ECTS na svim odsjecima i samostalnim katedrama, a to su: Odsjek za anglistiku Odsjek za bosanski, hrvatski, srpski jezik, Odsjek za filozofiju, Odsjek za germanistiku, Odsjek za historiju, Katedra za historiju/povijest umjetnosti, Katedra za arheologiju, Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine, Odsjek za komparativnu književnost i informacijske nauke, Odsjek za orijentalnu filologiju, Odsjek za pedagogiju, Odsjek za psihologiju, Odsjek za romanistiku, Odsjek za slavenske jezike i književnosti i Odsjek za sociologiju.

Po završetku studija studenti su, zahvaljujući kompetencijama i vještinama koje su stekli na Fakultetu, osposobljeni za rad u srednjim i osnovnim školama, bibliotekama, muzejima, arhivima, institutima različite namjene, zavodima za zaštitu spomenika, dokumentacijskim centrima. Također, kao stručni saradnici, mogu sudjelovati u radu predškolskih i školskih ustanova, ustanova koje se bave kulturom, izdavaštvom, medijima, zdravstvenom i socijalnom skrbi, u državnoj upravi, javnim i privatnim ustanovama.

Studenti koji završe nastavnička usmjerenja mogu se zaposliti kao nastavnici u srednjim i osnovnim školama. Studenti koji završe nenastavne studijske programe mogu polagati ispite iz pedagoškog obrazovanja i osposobiti se za rad u srednjoj i osnovnoj školi.

Diplomirani studenti Filozofskog fakulteta danas su priznati akademici, univerzitetski profesori, nastavnici u srednjim i osnovnim školama, stručnjaci u praksi, kulturni i javni radnici, umjetnici koji ostvaruju međunarodna priznanja, književnici, novinari i diplomate.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu odgovoran je da kroz nastavno-naučni proces i istraživački rad obrazuje sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u svim oblastima u kojima djeluju od interesa za cijelu Bosnu i Hercegovinu, kako bi mogli profesionalno i kvalitetno izvršavati zahtjevne zadatke savremenog društva u evropskom i svjetskom ukupnom društvenom, kulturnom i ekonomskom kontekstu. Fakultet, kroz nastavni proces utemeljen na istraživanjima, inovacijama i akademskom kvalitetu, obrazovat će i dalje kao i do sada nosioce razvoja Bosne i Hercegovine te će kroz naučni i istraživački rad poticati stvaranje novih rješenja i kreativnih ideja te na taj način biti oslonac održivog razvoja Bosne i Hercegovine.