“Zaposlenje studenata koji su završili farmaciju veće je od 80 posto”

"Ono što me posebno veseli je činjenica da je većina naših studenata zaposlena upravo u svojoj zemlji, dakle da nisu imali potrebu ići u inostranstvo."


Foto: Sumsova
Foto: Sumsova

Farmaceutski fakultet kao najmlađa sastavnica sveučilišne porodice (Sveučilišta u Mostaru) proslavio je nedavno svoju desetu godišnjicu postojanja, a glavni temelj na kojem počiva visoko obrazovanje magistara farmacije, upravo je praktična nastava u koju ulažu velike napore kako bi nastava bila u skladu s najsavremenijim pristupima u Europi.

Advertisements

Na Farmaceutskom fakultetu do sada je diplomiralo 106 studenata, godišnje upisuju 30 studenata, a imaju snažnu ALUMNI skupinu koja je ostala usko povezana s akademskom zajednicom, piše Sumsova.ba.

Studenti i nastava

Praktična nastava studenata farmacije sastoji se od laboratorijskih vježbi koje se odvijaju u laboratorijima na Sveučilištu u Mostaru, prije svega na Medicinskom fakultetu i Fakultetu prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti, ali i Federalnom agromediteranskom zavodu.

Studenti su na kraju svake akademske godine dužni obavljati praksu u javnim apotekama i medicinsko – biohemijskim laboratorijima, a na kraju diplomskog studija, studenti obavljaju pripravnički staž od šest mjeseci u javnim apotekama i bolničkoj apoteci.

 – Na ovaj način studenti prvi put zakorače u svoj budući poslovni svijet te smatram da nema boljeg uvoda u njihovu profesiju, kazala je prof. dr. Monika Tomić, dekanica Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Dekanica Tomić navodi kako ova profesija pruža široku lepezu mogućnosti rada te kako su magistri farmacije, ne samo visokokvalificirani zdravstveni stručnjaci, već nepresušan izvor znanja o lijekovima, kliničkim interakcijama, terapiji, prehrani i novim terapijskim rješenjima.

 – Naši studenti živi su dokaz toga. Iako se zapošljavaju najviše u sektoru javnog ljekarništva, što je njihova matična domena, veseli me što vidim kako razvijaju svoje karijere u farmaceutskom predstavništvu, farmaceutskim tvrtkama, regulativi lijekova i zdravstvenim institucijama poput Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i različitih ministarstava zdravstva i zdravstvenih instituta, visokom obrazovanju i sveučilištima, medicinsko-biokemijskim laboratorijima, bolničkoj apoteci, domovima zdravlja, kazala je dekanica.

Advertisements

Potreba za magistrima farmacije i dalje je velika, a zapošljivost studenata, navodi dekanica, veća je od 80%.

 – Ono što me posebno veseli je činjenica da je većina naših studenata zaposlena upravo u svojoj zemlji, dakle da nisu imali potrebu ići u inostranstvo u potrazi za dostojanstvenim životom, ističe dekanica Tomić.

Decenija uspješnog rada

U povodu desete godišnjice postojanja Farmaceutski fakultet organizirao je znanstveno-stručni skup pod nazivom „Mostarski farmaceutski dani“ koji je okupio predavače Sveučilišta u Mostaru s naglaskom na teme iz područja biomedicine i farmacije te su objavili monografiju Farmaceutskog fakulteta.

Od 2011. godine do danas iznjedrili su pet generacija sa 106 magistara farmacije, imaju snažnu ALUMNI skupinu preko koje su u kontaktu sa svakim bivšim studentom, a jedna od prednosti fakulteta su manje skupine gdje svakom studentu mogu individualno pristupiti.

Ovo je danas ustanova koja ima svoj mladi znanstveni kadar, koja dobiva i uspješno provodi domaće i međunarodne projekte, objavljuje znanstvene članke u časopisima sa snažnim čimbenikom odjeka, organiziraju kongrese, simpozije i znanstveno-stručne skupove.

 – Naši studenti gaje dugogodišnju tradiciju studentskog lista Placebo, oni su članovi i jedini predstavnici Bosne i Hercegovine u brojnim europskim i međunarodnim organizacijama. Publicirali smo nekoliko knjiga koje našim studentima dajemo besplatno na korištenje, naši su studenti zaposleni i to je ono najvažnije. Njihovi poslodavci su prezadovoljni njihovim izlaznim kompetencijama, kazala je dekanica Tomić.

Farmaceutski fakultet zakoračio je u ozbiljan projekt, a riječ je o izgradnji zgrade Farmaceutskog fakulteta na Bijelom Brijegu u Mostaru, čime će doći do mogućnosti povećanja broja studenata pa će se samim time povećati i upisne kvote.