Zanimljivosti o obrazovanju u Sloveniji

Strani studenti jako su zadovoljni na kvalitetom studijskih programa, ali i načinom života u Sloveniji uopšte. Posebno ističu mogućnost studentskog rada, dobru mobilnost, pravo na korištenje studentskih bonova i druželjubivost njihovih slovenačkih kolega.


slovenija

Osnovno obrazovanje u Sloveniji traje devet godina i obavezno je za sve državljane. Slijedi srednje obrazovanje koje predstavljaju zanatske, tehničke, stručne i gimnazije. Đaci ovaj nivo obrazovanja završavaju zanatskim kursom, odnosno tehničkom ili klasičnom maturom. Za upis na fakultete neophodna je tehnička ili klasična matura.

Obrazovni proces učenici mogu da nastave na višim strukovnim studijama, visokim trogodišnjim studijama (1. stepen) ili na jedinstvenim master studijama u trajanju od pet godina (2. stepen). Na slovenačkim fakultetima prijemni ispiti ne postoje, izuzev na umjetničkim, sportskim i arhitektonskom fakultetu. Takođe, u Sloveniji ne postoje specijalističke studije poslije 1. stepena studija.

Nakon završenog 1. stepena studija, studenti mogu da upišu 2. stepen tzv. Master studija, koje traju 2 godine. Studenti na master studijama lako mogu da promijene fakultet i program studija. U tom slučaju moraju da polože diferencijalne ispite. 3. stepen, odnosno doktorske studije dostupne su studentima poslije završenih master studija.

Studije se odvijaju na pet univerziteta, 48 samostalnih visokoobrazovnih institucija i 46 viših škola. Slovenački univerzitetski gradovi su Ljubljana, Maribor, Koper i Nova Gorica. Neke od viših škola nalaze se i u Celju, Velenju, Murskoj Soboti i Piranu.

Svi studijski programi akreditovani su od strane Ministarstva za visoko školstvo, nauku i tehnologiju i pred zakonom imaju istu vrijednost.

U toku studija, studenti imaju pravo jednom da obnove godinu ili da se prebace na drugi program na bilo kom univerzitetu ili fakultetu, odnosno da iskoriste dodatnu apsolventsku godinu. U slučaju pauze, studenti gube pravo na državne subvencije za gradski prevoz, bonove za ishranu i osnovno zdravstveno osiguranje.

Svi studenti imaju pravo da koriste programe studentske razmjene (Erasmus+) i da tako dio svojih studija provedu na nekom od partnerskih fakulteta u Evropi. Studenti koji su se uspešno prijave na neki od programa dobijaju podsticaj u vidu stipendije, jer se na studentsku razmjenu gleda kao na dragocjeno iskustvo.

Strani studenti jako su zadovoljni na kvalitetom studijskih programa, ali i načinom života u Sloveniji uopšte. Posebno ističu mogućnost studentskog rada, dobru mobilnost, pravo na korištenje studentskih bonova i druželjubivost njihovih slovenačkih kolega.

Zato,

Izgradi svoju budućnost – Studiraj u Sloveniji sa 2TM!
Za više informacija o studijama u Sloveniji pišite na studiraj@2tm.si
Takođe, 2TM možete pronaći i na Facebooku.

2 18 10 1