Zakazana izborna sjednica Senata UNSA: Prezentiranje programa rada kandidata za izbor rektora

Na posljednjoj, 43. sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, održanoj u srijedu, 4. maja 2016. godine, članovi Senata su upoznati sa listom kandidata za izbor na funkciju rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2016–2020. godine, na osnovu Izvještaja Komisije za provođenje procedure izbora rektora za mandatni period 2016–2020. godine.


universitas studiorum cover

Kandidati za izbor na funkciju rektora (prema redoslijedu dostavljanja prijava) su:

  • Prof. dr. Ejub Džaferović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Prof. dr. Rifat Škrijelj, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Prof. dr. Faruk Čaklovica, redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  • Prof. dr. Muharem Avdispahić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Na održanoj sjednici Senat Univerziteta u Sarajevu je utvrdio datum održavanja izborne sjednice Senata – 12. maj 2016. godine, na kojoj će kandidati za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu prezentirati programe rada za mandatni period 2016–2020. godine, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

(STUDOMAT.ba)