YouthLINC: Prijave za In-Country radionicu

Incijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine (YIHR BH) sa Intwernews-om BiH i partnerima za implementaciju projekta u državama regiona, Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska, Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo, Centar za istrazivanje regionalne politike i saradnju“Studiorum” iz Makedonije, Inicijativa mladih za ljudska prava Crna Gora i Inicijativa mladih za ljudska prava Srbija vode YouthLINC Linking Innovators Who Network for a Change projekat.


yihr logo

Incijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine (YIHR BH) sa Intwernews-om BiH i partnerima za implementaciju projekta u državama regiona, Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska, Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo, Centar za istrazivanje regionalne politike i saradnju “Studiorum” iz Makedonije, Inicijativa mladih za ljudska prava Crna Gora i Inicijativa mladih za ljudska prava Srbija vode YouthLINC Linking Innovators Who Network for a Change projekat.

YIHRS ciljem upućivanja na neke od najvećih izazova stabilnosti i mira na netolerancijom i diskriminacijom prožetom području Balkana, YouthLINC projekat spaja mlade ljude iz šest zemalja – Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije  i pruža im priliku za stvaranjem inovativne online društvene platforme i offline veze u zajednici.

Ukoiko imate između 18 i 24 godine, zainteresovani ste za djelovanje u zajednici, spremni ste za pokretanje društvenih promjena i upoznati ste sa upotrebom online društvenih mreža YouthLINC očekuje vašu prijavu. Prijaviti se možete ovdje. Prijavu je potrebno ispuniti do 10. marta 2013. ili poslati svoj odgovor koristeći offline formu na sljedeći e-mail: survey@oneworldsee.org

Procedura:

Po prijemu prijave, neovisna komisija će pregledati svaku prijavu i, ako je potrebno, pozvati kandidata radi intervjua. Najviše 30 učesnika/ca će biti odabrano za in-country radionicu koja će se održati u Zagrebu, Beogradu, Podgorici, Prištini, Skopju u zadnjoj sedmici marta 2013, a u Sarajevu 2. aprila 2013. godine. Odabrani kandidati i kanditatkinje će kreirati i implementirati projekte koji će pozivati na otvoreni dijalog, promicanje sličnosti i uklanjanje prepreka za pomirenje i toleranciju pripadnika različitih etniciteta unutar i među državama. In-country radionica će uključiti slijedeće teme:

  • ljudska prava,
  • sprječavanje izbijanja sukoba,
  • aktivizam,
  • tranzicijska pravda i suočavanje s prošlošću,
  • stjecanje praktičnih vještina.

Detaljna agenda i tačan vremenski raspored bit će poslani izabranim kandidatima i kandidatkinjama. Nakon in-country radionice, možete biti sudionik/ica koji/a će:

  • sudjelovati u Social Innovation Camp u Sarajevu u junu 2013. zajedno s mladima iz šest zemalja;
  • aktivirati ideje kroz zajedničke inovativne online prijave;
  • razvijati i implementirati prekogranične online projekte koji će biti financijski podržani;
  • razvijati kapacitete za upravljanje procesima i zagovaranje kroz trening i pomoć mentora;
  • postati integralni dio dugoročne, žive online i offline zajedničke mulitietničke mreže mladih ljudi izvan  granica.

Ovo je projekt jednakih prilika i ohrabruje prijave zainteresiranih ženskih kandidatkinja, kao i osoba s invaliditetom. Kako bi se radionice što bolje pripremile, YouthLINC moli sve zainteresovane da odgovore na navedeni upitnik. Rezultat i lične informacije o vama će se koristiti za pripremu radionica i odabir kandidata i kandidatkinja, pritom poštujući različitost provođenja standarda jednakih prilika za sve.

(STUDOMAT.ba)