YEP: Nije nastavljen četveromjesečni trend pada nezaposlenosti u BiH

Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, u junu ove godine u BiH entitetima je došlo do povećanja broja nezaposlenih za 0,14%.


Foto: Arhiva
Foto: Arhiva

Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, u junu ove godine u BiH entitetima je došlo do povećanja broja nezaposlenih za 0,14%. 

Ovim je prekinut četveromjesečni trend pada broja nezaposlenih kojim je od februara do maja nezaposlenost smanjena za 2,28% (od 557.314 na 544.594).

Povećanje broja nezaposlenih u mjesecu junu je očekivano, obzirom da u ovom mjesecu nova generacija srednješkolaca završava školovanje i prijavljuje se na evidenciju biroa za zapošljavanje.

nezaposleniBiH

* Ovaj grafikon ne uključuje Distrikt Brčko čiji podaci za mjesec juni se tek očekuju.

Ove godine, na povećanje broja nezaposlenih utiču i posljedice poplava koje su pogodile značajan dio Bosne i Hercegovine. Ipak, poredeći efekte registracije nove generacije svršenih srednješkolaca u junu prethodne i ove godine dolazi se do zaključka da je u ovoj godini zabilježen manji priliv nezaposlenih.

U junu 2013 broj nezaposlenih u FBiH se povećao za 1.740 novoregistrovanih (0,45%), dok je u junu ove godine taj broj 604 osobe (0,15%).

nezaposleniFBiH

Za smanjenje nezaposlenosti na nivou čitave BiH najznačajniji uticaj je ostvarila Republika Srpska u kojoj je u periodu februar – maj nezaposlenost smanjena za 2,92%.

nezaposleniRS

U distriktu Brčko, u periodu februar – maj, nezaposlenost je također bila u padu sa ukupnim smanjenjem od 2,2%. Više statističkih podataka o zapošljavanju je dostupno na sajtovima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

(yep.ba)