Vlada obezbijedila pola miliona KM za toplifikaciju Kampusa Univerziteta u Tuzli

Studenti i profesori na Univerzitetu u Tuzli će već januarska predavanja dočekati u toplim amfiteatrima i učionicama dva objekta u Kampusu.


Foto: UNTZ
Foto: UNTZ

Rezultat je ovo potpisanih Sporazuma o implementaciji projekta „Toplifikacija dijela kompleksa Kampusa – Univerziteta u Tuzli – priključenje na sistem daljinskog grijanja Grada Tuzle” kojeg su u petak, 16.10.2015. godine, potpisali ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Hasan Fehratović i rektor Univerziteta u Tuzli prof. dr. Enver Halilović, kao i Ugovora o izvođenju radova i praktičnoj realizaciji pomenutog sporazuma, kojeg je sa ministrom Fehratovićem potpisala direktorica kompanije „Termovent” d.o.o., Živinice Nedžada Radić.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 495.981,05 KM, a firma „Termovent” je odabrana kao najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke. Priključenje na sistem daljinskog grijanja Grada Tuzle obuhvata vrelovodni priključak, toplinsku podstanicu i dio toplovodne mreže.

– Značaj ove aktivnosti za Univerzitet je ogroman. Praktično mi ovim aktivnostima polako privodimo 100%-tnoj svrsi objekte u Kampusu. Značaj je i veći ako se uzme u obzir da smo u prethodnim vladama imali i po više univerzitetskih profesora na pozicijama ministara, a da je ovaj projekat ostavljan po strani, rekao je rektor Halilović, dodajući da je Univerzitet iz vlastitih sredstava već radio na postepenoj adaptaciji objekata u Kampusu, ali da je podrška Vlade TK za jedan ovakav, kapitalni, projekat bila neophodna.

Kako je definirano Ugovorom 40% vrijednosti ugovora bit će plaćeno avansno nakon zaključenja ugovora i ispostavljanja avansnog računa i dostavljene garancije za uredno izvršenje Ugovora od strane Izvođača, 50% od ukupne ugovorene vrijednosti, u roku od 30 dana od dana puštanja objekta u rad i 10% od ukupne vrijednosti, u roku od 30 dana od dana dobijanja upotrebne dozvole.

Ministar Fehratović ističe da su novčana sredstva za realizaciju projekta već osigurana.

– Premijer je još u svom ekspozeu ovaj projekat stavio među prioritete u radu Vlade, a Ministarstvo je, mogu slobodno reći, u rekordnom roku provelo potrebne procedure i dovelo do današnjeg potpisivanja ova dva dokumenta, istakao je Fehratović.

Ugovorom je predviđeno je da „Termovent” započne sa izvođenjem radova najkasnije sedam dana od dana potpisivanja ovog ugovora, te da ih okonča u roku od šesdeset dana od dana uvođenja u posao, saopšteno je s Univerziteta u Tuzli.

(STUDOMAT.ba)