Vlada KS: Za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti izdvojeno 500 hiljada maraka

Vlada Kantona Sarajevo je na prijedlog ministra za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo i uz prethodno pribavljeno mišljenje Savjeta za nauku KS, donijela Odluku o kriterijima i načinu raspodjele sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo.


Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Vlada KS je saopćila da se sredstva za ovu namjenu u smislu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti osiguravaju u godišnjem iznosu do 2 posto Budžeta Kantona te i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

– U ovogodišnjem budžetu KS za ovu namjenu izdvojeno je 500.000 KM i ova sredstva će se koristiti za ulaganje u osposobljavanje kadrova za naučni i istraživački rad, usavršavanje naučnoistraživačkog osoblja, za razvoj i uvođenje nove naučnoistraživačke infrastrukture te poticanje naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata od interesa za Kanton i razvoj naučnoistraživačke djelatnosti, saopćeno je iz Vlade KS.

Ističu da će prema ovoj Odluci izdvojena sredstva biti raspoređena tako što će za sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo biti namijenjeno 250.000 KM, za sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa 50.000 KM,za sufinansiranje organiziranja naučnih skupova na području Kantona Sarajevo 50.000 KM te isti iznos će biti utrošen na sufinansiranje izdavanja knjiga koje predstavlja univerzitetsko izdanje.

– Sa 70.000 KM biće podržani naučni radovi akademskog i naučnoistraživačkog osoblja objavljenih u časopisima koji prate međunarodne relevantne naučne baze podataka, kao i naučnih radova prezentovanih na konferencijama i simpozijumima koji su objavljeni ili su prihvaćeni za objavu u međunarodnim relevantnim naučnim bazama podataka. Za sufinansiranje troškova tehničke izrade i odbrane doktorske disertacije na Univerzitetu u Sarajevu izdvojeno je 30.000,00 KM, stoji u saopćenju.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će, prema navodima iz Vlade KS, utvrditi opće i posebne uslove za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti za svaku od ovih namjena, a sredstva će biti dodjeljena u postupku javnog oglašavanja od strane resornog ministarstva.

– Izvještaj o utrošku sredstava Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade će podnijeti Vladi Kantona najkasnije u roku od 60 dana od okončanja postupka javnog oglašavanja za dodjelu sredstava, stoji na kraju saopćenja.

(Klix.ba)