URAS: Univerziteti u BiH su u stanju raspada zbog utjecaja politike

Stanje na univerzitetima u BiH je katastrofalno. Politika se uvukla u sve pore visokog obrazovanja i prijeti urušavanju obrazovnih institucija. Potrebna je hitna reforma visokog obrazovanja, upozorili su članovi Udruženja za razvoj akademskih sloboda u BiH (URAS).


univerzitet u sarajevu cover2

Stanje na univerzitetima u BiH je katastrofalno. Politika se uvukla u sve pore visokog obrazovanja i prijeti urušavanju obrazovnih institucija. Potrebna je hitna reforma visokog obrazovanja, upozorili su članovi Udruženja za razvoj akademskih sloboda u BiH (URAS) na Forumu pod nazivom “Zašto je morao biti štrajk na UNSA i kakva je zapravo aktuelna situacija na univerzitetima u BiH”.

Samir Arnautović, predsjednik URAS-a kazao je kako ovo udruženje nema nikakve veze sa štrajkom na UNSA ali da su kao akademski građani osjećali potrebu da diskutuju o ovom problemu i vlastima upute zahtjeve, prenosi portal Klix.ba.

– Već godinu dana upozoravamo da je stanje na univerzitetima u BiH, pa i na UNSA, katastrofalni i da se problemi multipliciraju. Naš stav je da univerzitete treba depolitizirati jer je suviše politike prisutno na univerzitetima, te da se rukovodstvo univerziteta nalazi u službi jeftinih dnevno-političkih interesa, rekao je Arnautović.

Profesorski rad se ne cijeni

Predsjednik URAS-a kazao je kako se profesori susreću s brojnim problemima, među kojim je nedostatak literature, te potcjenjivanje profesorskog rada.

– Profesori spadaju među najpotcjenjenije profesore u Evropi. Dovoljno da poredite plaću redovnog profesora od 1.600 KM s plaćama drugih radnika u javnim institucijama. U nastavnom osoblje te plaća se kreću od 900 do 1.600 KM. No, to nije temeljni problem. Univerziteti su sve manje institucije znanja, a sve više institucije politike, rekao je Arnautović te apelovao da se odmah treba krenuti s reformom visokog obrazovanja u BiH u koju trebaju bii uključeni menadžmenti univerziteta i resorna ministarstva.

Bolonja ne funkcioniše u BiH

Profesor Dubravko Lovrenović istako je kako primjena Bolonjskog sistema nije donijelo rezultate, već da se stanje još više pogoršalo.

– Bolonjizaciji našeg sistema visokog obrazovanja prethodila je kantonizacija po etno-nacionalnim principima. Obrazovanje i kultura dati su u nadležnost kantonima, te postali vlasništvo etno-nacionalističkih elita i biznismena što se pogubno odrazilo na sam proces studiranja i kvalitet studija. Bolonjski princip nije primjenjiv u BiH jer je u Evropi uveden zbog tržišnih principa, rekao je Lovrenović.

Bolonja je trebala osigurati prohodnost radne snage, brzu prekvalifikaciju i razmjenu studenata što odlično funkcionira u Evropskoj uniji, ali taj sistem ne funkcioniše u BiH.

– Pojedini univerziteti su u stanju raspada kao i UNSA i krajnje je vrijeme da akademska zajednica izađu pred političke strukture sa vrlo konkretnim zahtjevima kako zaustaviti ovaj proces entropije, kazao je Lovrenović.

Problemi studenata

Istaknuto je kako i studenti imaju problem sa pojedinim profesorima, studentskim službama i drugim nastavnim osobljem, te da je to najviše istaknuto na fakultetima humanističkih i društvenih smjerova.

– Smjena kadrova koja se desila u periodu ‘92.-‘95. i poslije rata je bila pogubna i brzopleta i sada ubiremo gorke plodove jednog nepromišljenog i ideološki motiviranog procesa, istakao je Lovrenović.

Naglašeno je kako profesori i sistem univerziteta treba biti u funkciji studenata, a ne u ulozi onemogućavanja procesa proizvođenja mladih obrazovanih kadrova.

(Klix.ba)